Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, 022 877 38 72, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Projekt „Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)" otrzymał dofinansowanie z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - www.lakawarszawska.pl Kliknij teraz!

O nas...

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, zwany dalej Zarządem Mienia działa na podstawie:
1.Uchwały Nr LXI/1742/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy, Zarządu Mienia Polikwidacyjnego.
2. Uchwały Nr XVI/90/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej m.st. Warszawy, Zarządu Mienia Polikwidacyjnego.
3.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155; poz. 1014).
4.Statutu.

więcej...>

Ogłoszenie:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

oferuje do najmu:
więcej...>
Informacje w sprawie można uzyskać pod nr telefonu:
836-94-02 lub 836-19-91
fax: 836-80-61


bądź pocztą elektroniczną na adres:
[email protected]

Aktualności

Mamy stronę WWW!

Zarząd Mienia m.st. Warszawy informuje, że  prowadzi na bieżąco aktualizacje swojej  witryny internetowej. Prezentujemy na niej bieżące informacje związane z działalnością naszego urzędu. Zapraszamy!

Oferta najmu

Warszawa:


więcej...>


projekt: Tomasz Lep