Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Mienia m.st. Warszawy

www.zmw.waw.pl

Strona główna

BIP ZMW

Struktura organizacyjna

Statut

Zadania

Zarządzenia Dyrektora

Ogłoszenia

Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP

Pliki do pobrania


BIP

Ustawa z 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących ich bieżącej działalności. Ustawa określa także zasady i tryb udostępniania tych informacji.

Informacje publiczne podawane są do wiadomości poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy na mocy Zarządzenia nr 739/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Urzędu m.st. Warszawy, zgodnie z paragrafem  11 ust. 2 regulaminu Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy BIURA MIENIA MIASTA I SKARBU PAŃSTWA Urzędu m.st. Warszawy

Administrator