Deklaracja dostępności Strony informacyjne Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Zarząd Mienia m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjne ZMW(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• Na stronie znajdują się pliki PDF, które są zeskanowanymi obrazami. Materiały te będą sukcesywnie poprawiane i udostępnione na stronie w formie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej,
Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
Na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
Elementy nawigacyjne nie polegają właściwościach zmysłowych,
Dla informacji brak właściwej relacji,
Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Hanna Jakubowicz - Dyrektor ZMW

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Mienia m. st. Warszawy (ZMW), ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
W budynku mieści się Zarząd Mienia m. st. Warszawy (piętra I, IV i V).


1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego w Warszawie.

Dojście piesze są od ulic Jana Kazimierza, Karlińskiego, Sowińskiego i Hubalczyków. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Od strony ulicy Karlińskiego teren nieruchomości jest ogrodzony płotem. Dojście do budynku jest tylko z jednej strony tj. od ulicy Jana Kazimierza. Dojście do budynku posiada przeszkodę w postaci nierównego chodnika.

Autobusem
Najbliższej przystanki autobusowe i odległości do budynku:
Jana Kazimierza 02 (kierunek Cmentarz Wolski: 255) znajduje się w odległości ok. 130 m,
Jana Kazimierza 01 (kierunek Rondo Daszyńskiego:255) znajduje się w odległości ok. 250 m;
Fort Wola 01 (kierunek Sowińskiego: 105, 197) znajduje się w odległości ok. 450 m;
Fort Wola 02 (kierunek Połczyńska Parking: 105, 197,) znajduje się w odległości ok. 600 m.
Cmentarz Wolski 06 i 08 (kierunek Fort Wola: 194, 713, 716, 743) znajduje się w odległości ok. 300 m.

Tramwajem
Najbliższe przystanki tramwajowe i odległości do budynku:
Cmentarz Wolski 01 (Pętla tramwajowa, kierunek Sowińskiego: 13, 27) znajduje się w odległości ok. 250 m;
Fort Wola 04 (kierunek Połczyńska Parking: 10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 350 m;
Fort Wola 03 (kierunek Sowińskiego:10, 11, 26) znajduje się w odległości ok. 300 m.

Wjazd drogą dojazdową od ulicy Jana Kazimierza.

W pobliżu budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 oraz na parkingu wewnętrznym obok biurowca brak jest wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu są 4 miejsca zarezerwowane dla samochodów służbowych Zarządu Mienia m. st. Warszawy i jeśli zajdzie potrzeba jedno miejsce może być zwolnione na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Taksówką
Taksówką można dojechać do budynku, bezpośrednio na podjazd przy parkingu wewnętrznym.
W okolicy budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 brak jest postoju taksówek.

2. Wejście do budynku.
Główne, zadaszone wejście do biurowca znajduje się z boku budynku przy parkingu wewnętrznym u zbiegu ulic Jana Kazimierza i Karlińskiego. Wejście do budynku nie jest oznakowane, przez co jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących.
Do głównego wejścia do budynku można się dostać po schodach na podest-rampę. Przy podeście brak jest platformy lub podnośnika dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek jest 5-cio piętrowy. Wejścia na korytarze na piętrach są zabezpieczone szklanymi drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w kontrolę dostępu. Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
W budynku znajduje się jedna winda osobowa, do której wejście znajduje się z holu budynku W panelu sterowania jak i w tablicy przyzywowej przyciski są w grafice wypukłej. Dodatkowo oznaczenia w brajlu bezpośrednio na przyciskach w panelu sterowania.
Kancelaria Zarządu Mienia m. st. Warszawy znajduje się na 4 piętrze, do której można dostać się windą lub schodami z holu budynku, znajdującego się obok wejścia do windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak w budynku toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych i oznaczeń brajlem. Brak oznaczeń kontrastowych.