Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Postępowania 130k

Kontakt

Linki


Kontakt

Dane kontaktowe do Zarządu Mienia m. st. Warszawy:

Dział

Tel. miejskie
(kier. 022)

SEKRETARIAT
[email protected]


836-81-03

877-15-86

fax 836-80-61

Stanowisko ds. Organizacji i Spraw Pracowniczych

836-14-63 w 133

836-81-03 w 133

Dział Księgowo-Budżetowy

836-14-63

877-38-72

877-38-74

836-81-03 w 132,134,137

Dział Zarządzania Mieniem

836-94-02

836-81-03 w 125, 126

Dział Administrowania Mieniem

443-01-07

836-94-01

836-01-03 w 129

Zamówienia Publiczne

836-81-03 w 127

Dział Prawno-Procesowy

836-81-03 w 135

Dział Prawno-Spadkowy

836-81-03 w 135, 124

Dział Administracyjno-Gospodarczyy

836-81-03 w 103

Dział Inwestycji i Remontów

836-81-03 w 139

Dział Nadzoru Inwestorskiego

277-03-11

277-03-13

277-03-14

277-03-15projekt: Tomasz Lep