Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Kliknij teraz!

Przetargi - ogłoszenia


KOMUNIKAT NR 1 - zmiana SIWZ

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem oraz zaprogramowanie, uruchomienie i integracja systemu audiowizualnego oraz nagłośnienia dla powierzchni parteru Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie - 16/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.08.2019


KOMUNIKAT NR 2 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbiórka hali magazynowej wraz z uprzątnięciem pozostałości po przybudówkach w Warszawie przy ulicy Kupieckiej w Dzielnicy Białołęka – działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02 - 15/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 12.08.2019Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63 - 14/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 07.08.2019Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego” - 13/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 06.08.2019


KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie -12/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.08.2019


KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 11/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 30.07.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - przedłużenie terminu składania ofert
Komunikat nr 2 - wyjaśnienia i przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 3 - wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 4 - wyjaśnienia i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie SIWZ - komunikat nr 4
Otwarcie ofert - komunikat nr 5

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z usługą jej dystrybucji - 10/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.07.2019


Komunikat nr 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego" - 9/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.07.2019


KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie - 8/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019


KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 7/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019


KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 6/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 10.05.2019


KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Uzupełnienia
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia i zmiana terminu
Ogloszenie
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zalacznik nr 1 do formularza ofery - Zestawienie
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 5/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Zał 1 do formularza ofertowego harmonogram rzeczowo-finansowy
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
KOMUNIKAT NR 3-zmiana terminu i wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Praski Dom Rzemiosła „Młyn Michla” – 4/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-zmiana terminu
Ogloszenie o zmainie terminu
Noclegownia Kaczorowa - przyłącze wodociągowe

Realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania wraz z nadbudową budynku na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych na terenie działki oznaczonej numerem 14/40 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych”- 3/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151 - 2/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie- 1/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.02.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 23/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 22/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 21/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.11.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienie omyłki
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zal. nr do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Zal. nr 2a do SIWZ - wzór umowy
Zal. nr 2b do SIWZ - wzór umowy z opcja

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 2/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy - 20/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 03.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Krochmalnej 2/126, ul. Skwer Wyszyńskiego 2/96, ul. Śliskiej 3/138, ul. Dobrej 4/71, ul. Jana Pawła 20/728, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgoda 13/151 - 19/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8
KOMUNIKAT NR 7- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 6
KOMUNIKAT NR 5
Załączniki do komunikatu nr 5
KOMUNIKAT NR 4
Załączniki do komunikatu nr 4
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
Załączniki do kumunikatu nr 1

Roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku administracyjno-magazynowo-gospodarczego z funkcji usługowo produkcyjnej na noclegownię oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych” -18/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 17.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 17/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 05.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

„Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy” - numer 1/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.08.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1

„Dostawa gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa)” - numer 16/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.08.2018


KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

"Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15" - numer 15/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.08.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

"Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51" - numer 14/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 09.08.2018

KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15” - numer 12/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.07.2018

KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 13/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-sprostowanie omyłki
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

„Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego” - numer 11/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 18.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie” - numer 10/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.07.2018

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowania

„Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie, wynajęcie (około 12 miesięcy) i demontaż noclegowni, ogrzewalni i łaźni (obiekty kontenerowe tymczasowe) dla osób bezdomnych przy ul. Augustówka w Warszawie na działce o nr ewidencyjnym 9 z obrębu 1-05-14 w Warszawie” - numer 7/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3 -zmiana umowy
Komunikat nr 2 zmiana ogłoszenia
Komunikat nr 1 zmiana SIWZ
106-PW-A-ID-E-02-14
Specyfikacja meblowa nr 2
Zalacznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja elementów umeblowania nr 2 -Wykonawca

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 4/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Demontaż starego dźwigu, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z zespołem napędowym w budynku biurowym przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie” - numer 8/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

KOMUNIKAT NR 6 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 5 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie - numer 6/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 25.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budynki komunalne

KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

„Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
Część 1 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 63
Część 2 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Środkowej 16” - numer 3/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 7-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony3
KOMUNIKAT NR 6-zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony2
KOMUNIKAT NR 5-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy-uzupełniony
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienia
Komunikat nr 3 - zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony
załącznik nr 10 do SIWZ -Specyfikacja elementów zamówienia - zmieniony
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy-zmiana
Komunikat nr 1 – zmiana SIWZ

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem zarządzającym i wyświetlającym treści oraz dostawa urządzeń, instalacja i oprogramowanie sterowania automatyką w Centrum Promocji Gospodarczej „ZODIAK” - numer 2/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3-sprostowanie omyłki
Komunikat nr 2 - Zmiana SIWZ i załączników
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Komunikat nr 1 - zmiana SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku B Szpitala Praskiego w Warszawie”

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.02.2018

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Komunikat 1

Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego niskoemisyjnych (zeroenergetycznych lub pasywnych) komunalnych budynków mieszkalnych w Warszawie

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 21.02.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 05.12.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzątanie - Czesc 1 i 2 i 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzątanie - czesc 4 i 5
KOMUNIKAT NR 2- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 24.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona

KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Informacja grupa kapitałowa

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 21.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja grupa kapitałowa
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego.

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 03.11.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
sZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie
sZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie

Rozbiórka hali żelbetowej (jednej nawy z dwóch istniejących – nawa zachodnia) w Warszawie przy ulicy Kupieckiej 17 w Dzielnicy Białołęka – działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 25.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8 - otwarcie ofert
załącznik 2 do SIWZ Formularz ofertowy- najnowszy
KOMUNIKAT NR 7-zmiana SIWZ i zmiana terminu
KOMUNIKAT NR 6-zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_2
KOMUNIKAT NR 5-zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 3-zmiana SIWZ
załącznik 2 do SIWZ Formularz ofertowy- nowy
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ

Zakup gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa).

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 24.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
KOMUNIKAT NR 2-wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 3-wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 4-wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 5-otwarcie ofert

Zakup energii elektrycznej do 10-ciu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy w łącznej ilości 1 665 000 kW.

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 21.09.2017

Świadczenie usług doradczych w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na przebudowie, zagospodarowaniu i eksploatacji budynku Hali Gwardii, położonego przy Pl. Mirowskim w Warszawie, Pl. Żelaznej Bramy 1.

Informacja o wyborze
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
KOMUNIKAT NR 1
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 4
Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia nr 540189-N-2017
Warszawa 27.06.2017Ogłoszenie o koncesji - Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ogłoszenie o koncesji
Załączniki
KOMUNIKAT NR 1
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 4
KOMUNIKAT NR 5
KOMUNIKAT NR 6
KOMUNIKAT NR 7
Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia nr 1100000004-N-2017
Ogłoszenie nr 2 – zmiana ogłoszenia nr 1100000004-N-2017
Informacja o złożonych wnioskach

Warszawa 12.06.2017
Uwaga.
W przypadku problemów z otwieraniem pliku SIWZ i załączniki.zip proszę o skorzystanie z innego programu rozpakowywującego np. 7zip lub winzip.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komunikat - otwarcie ofert.pdf

Komunikat nr 1 - zmiana załączników
Załączniki do komunikatu nr 1

Budowa konstrukcji nośnej zadaszenia pawilonu edukacyjno-koncertowego wraz z montażem ścian osłonowych oraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla orkiestry „Sinfonia Varsovia” przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie


Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komunikat - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - Zmiana SIWZ


Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku głównego zabytkowego dawnych Zakładów Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Temler i Szwede przy ul. Okopowej 78 w Warszawie


Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Przetarg

Ogłoszenie
Plan Zamówień

Plan Zamówień
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.


Ogłoszenie
Załączniki
Warszawa 26.01.2017
Sprzedaż lokalu 49 Pawińskiego 29

Ogłoszenie

Warszawa 09.01.2017
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ I
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ II
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ III
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ IV
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ V
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
KOMUNIKAT NR 1
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach.

Ogłoszenie
Siwz
Warszawa 01.12.2016
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE NR 2
Komunikat nr 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SPROSTOWANIE
Komunikat nr 1

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy


Ogłoszenie
Siwz
Warszawa 14.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ II

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ III

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Komunikat nr 2

Komunikat nr 1

Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Załączniki

Warszawa 19.10.2016.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
sprzedaż lokalu nr 57 przy ul. Kwitnącej 13


Ogłoszenie
Warszawa 30.09.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf

Usuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl).

SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 21.09.2016.
Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi – PARKINGI
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZJ OFERTY
Warszawa 26.09.2016

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Warszawa 09.09.2016

Komunikat nr 2
OGŁOSZENIE O ZMIENIE OGŁOSZENIA
Warszawa 06.09.2016

Komunikat nr 1
Załączniki do komunikatu nr 1
Warszawa 29.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Pliki do SIWZ
Warszawa 23.08.2016
Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej”

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI 2
Warszawa 05.01.2017

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Warszawa 09.09.2016

Komunikat nr 1
załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu.
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI
Warszawa 23.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 do SIWZ - wzor umowy
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty
załącznik nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy
załącznik nr 5 do SIWZ - wzor zobowiazania
załącznik nr 6 do SIWZ - informacja grupa kapitałowa
załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu
załącznik nr 8 do SIWZ - JEDZ
ESPD_formularz_edytowalny_JED
Warszawa 28.07.2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZJ OFERTY.pdf

Komunikat
Załączniki do komunikatu
Warszawa 09.08.2016

Komunikat nr 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
Załączniki uzupełnienie
Warszawa 26.08.2016

Komunikat nr 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3
Załączniki uzupełnienie 2
Warszawa 08.09.2016

Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.doc
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
załącznik nr 3 do UMOWY - tabela elementów scalonych - wzór.xlsx
załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 22.doc
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art 24.doc
załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc
załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie uprawnienia.doc
załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób.doc
załącznik nr 9 do SIWZ - wzór zobowiazania.doc
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
załącznik nr 11 do SIWZ - informacja grupa kapitałowa.doc
Decyzje i uzgodnienia.zip
Ekspertyza budowlana konstrukcji.zip
Elementy projektów wykonawczych.zip
Inwentaryzacja architektoniczna.zip
Konstrukcja_schody i budynki.zip
Opinia geotechniczna.zip
Projekt budowlany, elementy projektów wykonawczych_przyłącza i instalacje.zip
Projekt budowlany.zip
Specyfikacje techniczne.zip
Warszawa 26.07.2016
Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2
Warszawa 12.09.2016

Komunikat nr3
Załączniki
Warszawa 23.08.2016

Komunikat nr2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
Dostosowania.zip
Warszawa 22.08.2016

Komunikat nr1
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie uprawnienia_1
Warszawa 16.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.doc
załącznik nr 2 do SIWZ - umowa.doc
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie art. 22.doc
załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art 24.doc
załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.doc
załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie uprawnienia.doc
zzałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób.doc
załącznik nr 9 do SIWZ - wzór zobowiazania.doc
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
załącznik nr 11 do SIWZ - informacja grupa kapitałowa.doc
SIWZ - Załączniki do OPZ
Warszawa 21.07.2016
Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a na potrzeby funkcjonowania administracji samorządowej
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Warszawa 08.07.2016
UNIEWAŻNIENIE

Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SIWZ - Załączniki do OPZ
Warszawa 23.06.2016
KOMUNIKAT NR 1
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3

Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Warszawa 20.06.2016
Unieważnienie postępowania

Prowadzenie usług żeglugowych statkami po rzece Wiśle

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Warszawa 10.06.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem – ul. Targowa 56

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Warszawa 31.05.2016
Przetarg na sprzedaż 3 lokali
cz1
cz2
cz3

Warszawa 30.05.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ścianka boulderingowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 23.05.2016
Ścianka boulderingowa
Unieważnienie

Uwaga komunikat
Komunikat nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 23.03.2016
informacja o wyborze oferty

Uwaga komunikat
Komunikat nr 1
Załącznik do komunikatu nr 1
Komunikat nr 2

Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 23.03.2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Uwaga komunikat
Komunikat 1
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 4
ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU NR 4

Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki do SIWZ cz.1
Załączniki do SIWZ cz.2

Warszawa 29.01.2016
informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 2

Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości: ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 31.12.2015
informacja o wyborze oferty 1.pdf
informacja o wyborze oferty 2.pdf

Usługi ochrony fizycznej 2 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 08.12.2015
Informacja o wyborze oferty

KOMUNIKAT NR 1
Warszawa 11.12.2015


Dostawa wielkoformatowego urządzenia – ploter z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania A0

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 07.12.2015
informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 4
Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości: ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62, ul. Sokratesa 15, ul. Grójecka 97 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 07.12.2015
Unieważnienie

Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie.

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 25.11.2015
Informacja o wyborze oferty - część 1.pdf
Informacja o wyborze oferty - część 2.pdf

Komunikat 1

Komunikat 2

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki – Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 17.11.2015
Informacja o wyborze oferty

KOMUNIKAT NR 1
załącznik nr 2 do SIWZ - wzor umowy
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty
Warszawa 04.12.2015


KOMUNIKAT NR 2
załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.doc
Warszawa 11.12.2015


Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej”

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZUwaga komunikat i zmiana terminu
Komunikat 1

Usługi ochrony fizycznej 14 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy


Ogłoszenie o zamowieniu
Warszawa, 03.11.2015 roku

SIWZ
Załączniki do SWIZ
Warszawa, 07.11.2015 rokuinformacja o wyborze oferty

Uwaga komunikat
Komunikat 1
Komunikat 2 i zmiana terminu
Załącznik 1 do komunikatu 2

Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie


Ogłoszenie o zamowieniu
Warszawa, 21.10.2015 roku

SIWZ
Załączniki do SWIZ
Warszawa, 26.10.2015 rokuInformacja o wyborze oferty

Komunikat nr 1
Warszawa, 23.10.2015 roku

Ręczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektu: „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWIZ
Warszawa, 20.10.2015 rokuWykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie

Komunikat nr 3

Komunikat nr 2

Komunikat nr 1
Załączniki do komunikatu nr 1


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SWIZ
Warszawa, 20.10.2015 rokuUwaga. Komunikat i zmiana terminu.
Komuniktat nr 1
Załącznik do Komunikatu nr 1

Rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.


Ogłoszenie o zamowieniu
SIWZ
Załączniki do SWIZ
Warszawa, 29.09.2015 rokuUwaga, zmiana terminu.
Komunikat 1
Komunikat 2
Załącznik do komunikatu 2

Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy


Ogłoszenie o zamowieniu
SIWZ
Załączniki
Warszawa, 14.09.2015 rokuInformacja o wyborze oferty

Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego: „ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻNEGO BULWARU WISŁY – etap 1 – odcinek 1.2”


Ogłoszenie o zamowieniu
Wzory formularzy i oświadczeń

Komunikat 1 - UWAGA ZMIANA TERMINU

Warszawa, 23.07.2015 rokuUwaga komunikat
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT 2

KOMUNIKAT 3

Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.


SIWZ
Załączniki do SIWZ
Ogłoszenie

Warszawa, 17.07.2015 rokuUwaga komunikat
Komunikat 1
Zalacznik nr 2 do SIWZ - wzor umowy zamienny
Komunikat 2

Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzeki: A.1.1 Golędzinów – utworzenie izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej, A.1.2. Rajszew – utworzenie ławicy piaszczystej.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa, 10.07.2015 rokuWykonanie prac ziemnych i agrotechnicznych w zw. z realizacją projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa, 02.07.2015 rokuInwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów sytemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie

Warszawa, 30.06.2015 rokuUwaga komunikat
Komunikat 1

Budowa ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Wisły na terenie dzielnicy Żoliborz


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa, 26.06.2015 rokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa, 22.06.2015 rokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki dyskowej, przetsząsaczo-zgrabiarki, prasy kostkującej, przyczepy dwuosiowej i samozbierającego ścinacza zielonek.


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa, 02.06.2015 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim”


Unieważnienie postępowania

Warszawa, 21.05.2015 roku

Informacja o wyborze oferty

Uwaga komunikat
Komunikat 1
sZalacznik nr 3 do SIWZ (zamienny) - formularz ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi ochrony fizycznej terenu Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej w Warszawie

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ

Warszawa 27.04.2015.PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Warszawie przy ul. Ludnej 11/10 wraz z udziałem drugiego współwłaściciela


ogłoszenie
zarządzenie
oświadczenie komisji
regulamin

Warszawa, 26.02.2015 roku

Wyniki

W wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 22.03.2017 r, którego przedmiotem była sprzedaż udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 60 przy ul. Szaserów 117, dokonano sprzedaży udziałów osobie wyłonionej w tym przetargu.Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup energii elektrycznej do 17-stu nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy w łącznej ilości 2 665 000 kWh.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ I

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ II

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ IIIUsuwanie drzew i krzewów w ramach projektu "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" (WislaWarszawska.pl).
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYBudowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZJ OFERTY.pdf


Ograniczenie swobodnej penetracji obszaru poprzez tworzenie miejsc udostępnionych wypoczynkowi – PARKINGI
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZJ OFERTY


Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2
Warszawa 12.09.2016

Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na Modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13a
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostarczenie i montaż pomostów pływających wraz z pełnym wyposażeniem w Porcie Czerniakowskim
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie robót budowalnych wynikających z dodatkowych udogodnień, zgłoszonych przez mieszkańców Warszawy po oddaniu do użytkowania Bulwaru Wiślanego odcinka 1.1 (tj. od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść)
UNIEWAŻNIENIE

Ścianka boulderingowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Prowadzenie usług żeglugowych statkami po rzece Wiśle
Unieważnienie postępowania


Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z dozorem – ul. Targowa 56
Wybór najkorzystniejszej oferty

Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej
informacja o wyborze oferty

Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wykonanie i montaż znaków informacyjnych w ramach systemu informacji terenowej nad Wisłą w Warszawie
Informacja o wyborze oferty

Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów sytemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów
Informacja o wyborze oferty

Roboty budowlano-montażowe dla zadania inwestycyjnego: "ZAGOSPODAROWANIE LEWOBRZEŻNEGO BULWARU WISŁY – etap 1 – odcinek 1.2"
Informacja o wyborze oferty

Prace pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych znajdujących się na międzywalu Wisły, będących we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. "Służby Brzegowej"
Unieważnienie

„Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych nad Wisłą i w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Unieważnienie

Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości: ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie.
informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 2

Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach tzw. „Służby Brzegowej”
Informacja o wyborze oferty

Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości: ul. Smolna 4, ul. Jana Kazimierza 62, ul. Sokratesa 15, ul. Grójecka 97 w Warszawie.
informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 4

Dokończenie budowy pawilonów na obiektach pływających w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od ul. Tamka do wysokości ul. Boleść w Warszawie
informacja o wyborze oferty

Usługi ochrony fizycznej 2 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy.
informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 2

Dostawa wielkoformatowego urządzenia – ploter z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania A0
Informacja o wyborze oferty

Usługi ochrony fizycznej 14 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy

informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 2
informacja o wyborze oferty 3
informacja o wyborze oferty 4
informacja o wyborze oferty 5
informacja o wyborze oferty 6
informacja o wyborze oferty 7
informacja o wyborze oferty 8
informacja o wyborze oferty 9
informacja o wyborze oferty 11
informacja o wyborze oferty 12
informacja o wyborze oferty 13

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki – Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty - część 1.pdf
Informacja o wyborze oferty - część 2.pdfRęczne i mechaniczne koszenie chaszczowisk, karczowanie podrostu klona jesionolistnego, topoli oraz robinii akacjowej pomiędzy wałami rzeki Wisły w Warszawie na potrzeby projektu: „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Informacja o wyborze ofertyRozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzenia, kanałów samochodowych przy wjeździe na działkę, żelbetowego zbiornika wyrównawczego wody oraz wykonania nowego ogrodzenia na nieruchomości stanowiącej dz. ew. 9/1 i 9/2 z obrębu 6-02-01 przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Informacja o wyborze oferty

Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy

informacja o wyborze oferty 1
informacja o wyborze oferty 2

Rozbiórka obiektów budowlanych usytuowanych na terenie dz. ew. 33 w obrębie 5-04-06 przy ul. Dobrej 33/35 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty

Modernizację pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim

Informacja o wyborze oferty

Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji przejścia mostowego nad kanałem dojazdowym do śluzy Żerań

Informacja o wyborze oferty

Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzeki: A.1.1 Golędzinów – utworzenie izolowanej wyspy i ławicy piaszczystej, A.1.2. Rajszew – utworzenie ławicy piaszczystej.

Informacja o wyborze oferty

Budowa ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Wisły na terenie dzielnicy Żoliborz

Informacja o wyborze oferty

Wykonanie prac ziemnych i agrotechnicznych w zw. z realizacją projektu „Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004)” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty2

Budowa rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych na brzegu rzeki Wisły (km 525) wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z planowaną przystanią żeglugową w dzielnicy Bielany w Warszawie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa ciągnika rolniczego, kosiarki dyskowej, przetsząsaczo-zgrabiarki, prasy kostkującej, przyczepy dwuosiowej i samozbierającego ścinacza zielonek.


Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi ochrony fizycznej terenu Targowiska Zieleniak przy ul. Grójeckiej w Warszawie Informacja o wyborze oferty