Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Przetargi - ogłoszeniaKOMUNIKAT NR 6 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5 - korekta komunikatu z otwarcia ofert
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 2 - wyjaśnienia
Regulaminy
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 1/US/2020
Postępowanie

Warszawa 24.01.2020


KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 28/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.12.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 29/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 18.12.2019KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 27/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 06.12.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 26/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 03.12.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia
KOMUNIKAT NR 1 - zmiana SIWZ
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 25/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 25.11.2019KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie13:25 03/12/2019
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofer
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 24/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.11.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT - unieważnienie
Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta st. Warszawy- 23/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 05.11.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofer
Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego- 22/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.10.2019KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie
Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego - 21/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.09.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Baleya 12/93, ul. Baleya 14/27, ul. Chmielnej 100/14, ul. Karwińskiej 44/19, ul. Konstancińskiej 7B/92, ul. Saskiej 42/14, ul. Smoczej 30/10 oraz ul. Wyszogrodzkiej 12/145 - 20/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.09.2019KOMUNIKAT NR 4 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2 - zmaina formularza ofertowego
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Rozbiórka hali magazynowej wraz z przybudówkami, wieżą stalowo-żelbetową oraz wiatą żelbetową, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Myśliborskiej, działki nr 5/1, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 36, 37, 38, 39, 110, obręb 4 06 29, w dzielnicy Białołęka - 19/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Dokumentacja techniczna

Warszawa 20.09.2019Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4 - wyjaśnienie SIWZ
KOMUNIKAT NR 3 - wyjaśnienia przy ogłoszeniu o przetargu
KOMUNIKAT NR 2 - zmiana SIWZ i terminu składania ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia i zmiana SIWZ
Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63 - 18/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 09.09.2019


KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego” - 17/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 30.08.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - zmiana SIWZ

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem oraz zaprogramowanie, uruchomienie i integracja systemu audiowizualnego oraz nagłośnienia dla powierzchni parteru Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie - 16/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.08.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbiórka hali magazynowej wraz z uprzątnięciem pozostałości po przybudówkach w Warszawie przy ulicy Kupieckiej w Dzielnicy Białołęka – działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02 - 15/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 12.08.2019


KOMUNIKAT NR 3- unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia

Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63 - 14/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 07.08.2019


KOMUNIKAT NR 2- unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego” - 13/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 06.08.2019


KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3 - unieważnienie

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie -12/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.08.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 11/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 30.07.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - przedłużenie terminu składania ofert
Komunikat nr 2 - wyjaśnienia i przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 3 - wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 4 - wyjaśnienia i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie SIWZ - komunikat nr 4
Otwarcie ofert - komunikat nr 5

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z usługą jej dystrybucji - 10/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.07.2019


Komunikat nr 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego" - 9/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.07.2019


KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie - 8/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019


KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 7/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019


KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 6/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 10.05.2019


KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Uzupełnienia
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia i zmiana terminu
Ogloszenie
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zalacznik nr 1 do formularza ofery - Zestawienie
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 5/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Zał 1 do formularza ofertowego harmonogram rzeczowo-finansowy
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
KOMUNIKAT NR 3-zmiana terminu i wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Praski Dom Rzemiosła „Młyn Michla” – 4/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-zmiana terminu
Ogloszenie o zmainie terminu
Noclegownia Kaczorowa - przyłącze wodociągowe

Realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania wraz z nadbudową budynku na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych na terenie działki oznaczonej numerem 14/40 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych”- 3/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151 - 2/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.03.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie- 1/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.02.2019


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 23/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 22/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.12.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 21/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.11.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienie omyłki
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zal. nr do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Zal. nr 2a do SIWZ - wzór umowy
Zal. nr 2b do SIWZ - wzór umowy z opcja

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 2/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy - 20/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 03.10.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Krochmalnej 2/126, ul. Skwer Wyszyńskiego 2/96, ul. Śliskiej 3/138, ul. Dobrej 4/71, ul. Jana Pawła 20/728, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgoda 13/151 - 19/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8
KOMUNIKAT NR 7- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 6
KOMUNIKAT NR 5
Załączniki do komunikatu nr 5
KOMUNIKAT NR 4
Załączniki do komunikatu nr 4
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
Załączniki do kumunikatu nr 1

Roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku administracyjno-magazynowo-gospodarczego z funkcji usługowo produkcyjnej na noclegownię oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych” -18/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 17.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 17/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 05.09.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

„Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy” - numer 1/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.08.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1

„Dostawa gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa)” - numer 16/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.08.2018


KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

"Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15" - numer 15/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.08.2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

"Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51" - numer 14/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 09.08.2018

KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15” - numer 12/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.07.2018

KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 13/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-sprostowanie omyłki
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

„Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego” - numer 11/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 18.07.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie” - numer 10/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.07.2018

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowania

„Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie, wynajęcie (około 12 miesięcy) i demontaż noclegowni, ogrzewalni i łaźni (obiekty kontenerowe tymczasowe) dla osób bezdomnych przy ul. Augustówka w Warszawie na działce o nr ewidencyjnym 9 z obrębu 1-05-14 w Warszawie” - numer 7/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3 -zmiana umowy
Komunikat nr 2 zmiana ogłoszenia
Komunikat nr 1 zmiana SIWZ
106-PW-A-ID-E-02-14
Specyfikacja meblowa nr 2
Zalacznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja elementów umeblowania nr 2 -Wykonawca

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 4/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Demontaż starego dźwigu, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z zespołem napędowym w budynku biurowym przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie” - numer 8/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

KOMUNIKAT NR 6 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 5 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie - numer 6/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 25.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budynki komunalne

KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

„Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
Część 1 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 63
Część 2 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Środkowej 16” - numer 3/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 7-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony3
KOMUNIKAT NR 6-zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony2
KOMUNIKAT NR 5-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy-uzupełniony
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienia
Komunikat nr 3 - zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony
załącznik nr 10 do SIWZ -Specyfikacja elementów zamówienia - zmieniony
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy-zmiana
Komunikat nr 1 – zmiana SIWZ

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem zarządzającym i wyświetlającym treści oraz dostawa urządzeń, instalacja i oprogramowanie sterowania automatyką w Centrum Promocji Gospodarczej „ZODIAK” - numer 2/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3-sprostowanie omyłki
Komunikat nr 2 - Zmiana SIWZ i załączników
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Komunikat nr 1 - zmiana SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku B Szpitala Praskiego w Warszawie”

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.02.2018

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Komunikat 1

Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego niskoemisyjnych (zeroenergetycznych lub pasywnych) komunalnych budynków mieszkalnych w Warszawie

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 21.02.2018

Wyniki

Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - 1/K/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa 12.09.2019