Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Rekrutacja


Nabór - Specjalista 0,75 etatu.
Nabór

Warszawa 04.12.2018


Nabór - Specjalista
Nabór

Warszawa 04.12.2018


Nabór - Referent
Nabór

Warszawa 04.12.2018


Nabór - Radca Prawny
Nabór

Warszawa 04.12.2018


Wyniki naboru

Nabór - elektryk (pół etatu)
Nabór

Warszawa 30.10.2018


Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Prawno-Procesowym.
ZARZĄDZENIE Nr 45 2018

Warszawa 22.08.2018


Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Prawno-Procesowym.
ZARZĄDZENIE Nr 44 2018

Warszawa 22.08.2018


Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista w Dziale Administrowania Mieniem
ZARZĄDZENIE Nr 43 2018

Warszawa 22.08.2018Brak ofert

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Prawno-Spadkowym (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 37 2018

Warszawa 03.07.2018Brak ofert

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Starszy Informatyk – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 36 2018

Warszawa 03.07.2018Brak ofert

ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 35 2018

Warszawa 03.07.2018ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Administrowania Mieniem (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 34 2018

Warszawa 03.07.2018Brak kandydatów
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Prawno-Spadkowym (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 24 2018

Warszawa 17.04.2018Brak kandydatów
ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Starszy Informatyk – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 23 2018

Warszawa 17.04.2018Brak kandydatów
ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Administrowania Mieniem (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 22 2018

Warszawa 17.04.2018Brak kandydatów
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 21 2018

Warszawa 17.04.2018ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Administrowania Mieniem (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 10 2018

Warszawa 13.02.2018ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Starszy Informatyk – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 9 2018

Warszawa 24.01.2018Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 8 2018

Warszawa 23.01.2018ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Administrowania Mieniem (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 7 2018

Warszawa 23.01.2018ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Prawno-Spadkowym (ZMW) – 1,0 etat.
ZARZĄDZENIE Nr 6 2018

Warszawa 23.01.2018Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko: Radca Prawny w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW) – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 5 2018

Warszawa 23.01.2018Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko: Radca Prawny w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW) – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 4 2018

Warszawa 23.01.2018Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 06 października 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW).
ZARZĄDZENIE Nr 41 2017

Warszawa 06.10.2017Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 40/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 06 października 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Prawno-Spadkowym(ZMW)
ZARZĄDZENIE Nr 40 2017

Warszawa 06.10.2017Wyniki naboru : brak kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05 października 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW) – 0,5 etatu.
ZARZĄDZENIE Nr 39 2017

Warszawa 05.10.2017Wyniki naboru : brak kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr 34/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW).
ZARZĄDZENIE Nr 34 2017

Warszawa 08.09.2017Wyniki naboru : brak kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW)
ZARZĄDZENIE Nr 33 2017

Warszawa 08.09.2017Wyniki naboru : brak kandydatów

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Dziale Prawno-Procesowym (ZMW) – 0,5 etatu
ZARZĄDZENIE Nr 32 2017

Warszawa 08.09.2017Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Pomoc Administracyjna w Dziale Księgowo-Budżetowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy.
ZARZĄDZENIE Nr 29 2017

Warszawa 08.09.2017Wyniki naboru załączone w dniu 07.06.2018

ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowiska pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa
ZARZĄDZENIE Nr 28 2017

Warszawa 28.08.2017Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko pomocnicze i obsługi : Pomoc administracyjna w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy Mienia m.st. Warszawy
ZARZĄDZENIE Nr 25 2017

Warszawa 25.07.2017Wyniki naboru załączone w dniu 07.06.2018

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowiska pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa
ZARZĄDZENIE Nr 23 2017

UWAGA: Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku nr 1 do Zarządzenia w zakresie terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 10.07.2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr 23 2017 - sprostowane

Warszawa 27.06.2017Wyniki naboru

ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: wszczęcia postępowania konkursowego na stanowiska pomocnicze i obsługi : Pomoc administracyjna w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
ZARZĄDZENIE Nr 22 2017

Warszawa 27.06.2017Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Prawno-Procesowym.
Ogłoszenie

Warszawa 19.06.2017Wyniki naboru : brak kandydatów

Zmiana zarządzenia nr 16/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych.
Ogłoszenie


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).
Ogłoszenie

Warszawa 29.05.2017Wyniki naboru


Zmiana zarządzenia nr 15/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalista w Dziale Prawno-Spadkowym
Ogłoszenie


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista w Dziale Prawno – Spadkowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).
Ogłoszenie

Warszawa 29.05.2017Wyniki naboru


Zmiana zarządzenia nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalista w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Ogłoszenie


Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).
Ogłoszenie

Warszawa 29.05.2017Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista w Dziale Księgowo-Budżetowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).
Ogłoszenie

Warszawa 29.05.2017Wyniki naboru: brak kandydatów

Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Ogłoszenie

Warszawa 15.05.2017Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa
Ogłoszenie

Warszawa 06.02.2017Wyniki naboru

Radca Pawny w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Ogłoszenie

Warszawa 05.12.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa

Ogłoszenie

Warszawa 28.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 26.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 26.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi : Recepcjonista w Centrum Kreatywności Targowa)

Ogłoszenie

Warszawa 12.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 07.09.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 07.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 05.09.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Inwestycji i Remontów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 06.06.2016


Wyniki naboru: brak kandydatów

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Inspektora w Dziale Prawno - Windykacyjnym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 16.05.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Specjalisty w Dziale Zarządzania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Głównego Specjalisty w Dziale Prawno - Windykacyjnym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko Referenta w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Ogłoszenie cz.1
Ogłoszenie cz.2

Warszawa 14.03.2016


Wyniki naboru

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko w branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW).

Ogłoszenie

Warszawa 26.10.2015Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Ogłoszenie

Warszawa 21.08.2015Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Zarządzania Mieniem.
Ogłoszenie

Warszawa 07.04.2015
Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych”
Ogłoszenie

Warszawa 24.03.2015

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Zarządzania Mieniem
Ogłoszenie

Warszawa 16.03.2015

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w dziale Nadzoru Inwestorskiego
Ogłoszenie

Warszawa 16.03.2015

Wyniki naboru
Warszawa 16.01.2015

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych.

Ogłoszenie

Warszawa 30.12.2014

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. projektu pn. „Restytucja łąk zalewowych w OSOP NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - Osłabienie kondycji nawłoci i klonu jesionolistnego na warszawskim odcinku doliny Wisły przez odtworzenie cennych przyrodniczo łąk zalewowych.
Ogłoszenie

Warszawa 24.04.2014

Stanowisko ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeży Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Ogłoszenie

Warszawa 31.03.2014

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Prawno - Windykacyjnym
Ogłoszenie

Warszawa 25.11.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Inwestycji i Remontów:
Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego

Ogłoszenie

Warszawa 25.10.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Dziale Nadzoru Inwestorskiego

Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko urzędnicze w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły - koordynatora działań infrastrukturalnych ( specjalisty w zakresie budownictwa ) dla realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko urzędnicze w Dziale Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły - koordynatora działań infrastrukturalnych ( specjalisty w zakresie budownictwa ) dla realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Prawno-Windykacyjnym

Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie w sprawie naboru

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnika ds. realizacji programu, projektu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)

Ogłoszenie

Zarządzenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: specjalisty z uprawnieniami w branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Ogłoszenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie:
wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Działu Nadzoru Inwestorskiego

Ogłoszenie

Warszawa 25.03.2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Zmiana zarządzenia nr 01/2013 Dyrektora Zarządu Mienia m. st. Warszawyw sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych. Zmiana zarządzenia


Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ogloszenie

Warszawa 07.01.2013

Zarząd Mienia m. st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta w Dziale Księgowo-Budżetowym

Ogloszenie

Warszawa 17.12.2012Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                              zamieszczono 12.11.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. realizacji programu "Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy "Pedałuj i płyń" (bike & sail) - etap I" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (WWWR)
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                              zamieszczono 08.10.2012 r.


UWAGA!
Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do postępowania konkursowego został przedłużony do dnia 02 listopada br. Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych został ustalony na dzień 05 listopada br.
                                                                                                                              zamieszczono 23.10.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Kierownik Działu Administrowania Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 14.08.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Główny Specjalista w zakresie prawno-windykacyjnym
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Specjalista branży instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodocišgowych i kanalizacyjnych
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego
Ogłoszenie - plik docx
                                                                                                                                 zamieszczono 23.04.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: specjalista w zakresie budownictwa ogólnego
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: specjalista w branzy instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze: brany instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.3.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WODNEGO I MELIORACJI
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.1.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.1.2012 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarządza nia Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 7.11.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Ogłoszenie - plik pdf

Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 24.10.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 26.09.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Koordynator działan infrastrukturalnych dla projektu Warszawski Węzeł Wodno Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike & sail)
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 17.08.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarzšdzania Mieniem
Ogłoszenie - plik pdf
Protokół - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 17.08.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w zakresie budownictwa wodnego i melioracji w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 13.06.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania i wdrozenia projektów zagospodarowania nabrzezy Wisły w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 13.06.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Zarządzania Mieniem w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 18.05.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.05.2011 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w Zarzadzie Mienia m. st. Warszawy
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.07.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania i pielęgnacji terenów nad Wisłą w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 11.03.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze ds. budownictwa wodnego i hydrologii w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzezy Wisły.
Ogłoszenie - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 10.03.2010 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza wynik naboru na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Otwarcie kopert - plik pdf
Rozmowa kwalifikacyjna - plik pdf
Wyniki - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 09.09.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody i œrodowiska rzeki Wisły w Dziale ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły
Szczegóły - plik pdf
Opis - plik pdf (216kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 18.05.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf
Opis - plik pdf
                                                                                                                                 zamieszczono 30.07.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na samodzielne jednoosobowe stanowisko radca prawny w Zarzšdzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (230kb)...
Opis - plik pdf (110kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 09.02.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Referenta w Dziale ds. Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (160kb)...
Opis - plik pdf (120kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 02.02.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko ds. nadzoru inwestorskiego w Dziale Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (116kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 19.01.2009 r.

Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa

Ogłasza konkurs na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Dziale Inwestycji i remontów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)
Szczegóły - plik pdf (116kb)...
                                                                                                                                 zamieszczono 19.01.2009 r.