Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Zapytania ofertowe
Montaż osłon z wodoodpornych płyt OSB na świetlikach dachowych oraz demontaż banera reklamowego zamontowanego na szczytowej ścianie budynku przy ul. Okopowej 78 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 14.08.2019
Remont pomieszczeń biurowych Zarządu Mienia m.st. Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie (sala konferencyjna i pokoje biurowe nr 401, 401A, 401B, 404, 409 i 513). 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 14.08.2019
Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach kawiarni i salach konferencyjnych w budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 12.08.2019
Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wycena środka trwałego dla potrzeb ustalenia wartości księgowej hangaru stalowego jednokondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 202,5m2 położonego w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 399 (dz. nr. 8 z obrębu 3-01-06) 
Zapytanie ofertowe
Warszawa 28.06.2019

Remont wejścia do kotłowni w bud. z recepcją w Ośrodku Wypoczynkowym w Kobyłosze gmina Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019

Wyburzenie przybudówek i zabezpieczenie Hali , Otwock ul. Łąkowa 7.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019

Naprawa koryt spustowych i dachu Hali, w nieruchomości przy ul. Sokratesa15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019
Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2 - Powadomienie o wyniku postepowania

Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem dla użytkownika biurowego MS Office typu all-in-one.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.06.2019

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy dla 2 nieruchomości – termin składania ofert 12 czerwca 2019
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.06.2019
Komunikat - wybór ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 31.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 20.05.2019
Komunikat - brak ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 14.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 06.05.2019

Opróżnianie pomieszczeń budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; wymiana zamków drzwiowych, załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.04.2019
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Zarządu Mienia m.st Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.03.2019
Komunikat

Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych na działce przy ul. Gwintowej w W-wie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.03.2019
protokół otwarcie ofert

Wykonanie projektu rozbiórki nieużytkowanych budynków hali żelbetowej czteronawowej wraz z przybudówkami, wieżą oraz wiaty żelbetowej dwunawowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich przy ul. Świderskiej róg MyśliborskiejTermin składania ofert 14.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.03.2019
Komunikat

wykonanie oceny techn. robót budow. związanych z wykonaniem odwod.placu w obrębie pawilonu „Zodiak” przy ul. Marszałkowskiej 104a (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”4) w aspekcie ich zgodności z projektem budowlanym. Termin składania ofert 11.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 01.03.2019Komunikat 2
Komunikat

usuniecie grafitti (z powierzchni około 90m2) wraz z naniesieniem trwałej powłoki ochronnej (AGS 3515) na ścianach murów oporowych oraz przejść podziemnych Grodzka, Boleść oraz Bednarska w Warszawie. Termin składania ofert 26.02.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 19.02.2019
Komunikat

Usługa przeprowadzenia trzebieży drzew i krzewów zgodnie z „ Inwentaryzacją zieleni z waloryzacją „z XII. 2018r, rosnących w granicach nieruchomości przy ul. Sokratesa 15.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.02.2019Komunikat

Zapytanie ofertowe - czyszczenie odwodnienia pp ul. Boleść
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.02.2019Komunikat

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla nieruchomości przy ul. Targowej 56 i Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.02.2019
Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego stawki czynszu najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym przy ul. Targowej 56 (dz. nr 67/1 i 11/2 z obrębu 4-15-07 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.01.2019
Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu lokali nr 1, 1a, 1b i 8 usytuowanych w budynku, położonym przy ul. Czerniakowskiej 71 (dz. nr 62/2 z obrębu 1-03-06 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 23.01.2019
Komunikat - Wybór oferty

Wykonanie projektu oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich rozbiórki nieużytkowanych budynków zaplecza Hali produkcyjnej sąsiadujących z budową Noclegowni przy ul. Kaczorowej 15 w Warszawie (dz. nr ew.14/144 obręb 4) Termin składania ofert 30.01.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.01.2019
Komunikat

Usługa na pielęgnację roślin doniczkowych i roślin terenu zewnętrznego dla nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie na 2019 rok
Zapytanie ofertowe
Warszawa 09.01.2019
Komunikat
Załącznik

Zaproszenie do składania ofert na olej opałowy Myśliborska
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.12.2018
Komunikat
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawek czynszu najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku (Warszawski Pawilon Architektury „Zodiak”), zlokalizowanym przy ul. Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie ( obręb 5-03-10, dz. ew. nr 95).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.12.2018
Usługa serwisowania i konserwacji urządzeń teletechnicznych, w nieruchomościach: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 oraz Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.12.2018
Komunikat
Usługa konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy.
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Warszawa 13.12.2018
Konserwacja budowlana.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 12.12.2018
Zapytania ofertowe na dostawę oleju opałowego do Kobyłochy 6 w gminie Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 07.12.2018
Komunikat
Zaproszenie do składania ofert na olej opałowy na Mysliborską 53
Zapytanie ofertowe
Warszawa 07.12.2018
Usługa serwisowania i konserwacji urządzeń teletechnicznych, w nieruchomości Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 oraz Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 06.12.2018
Komunikat

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu budynków wchodzących w skład nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie (dawne przedsiębiorstwo komunalne pod firmą: Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych „Warszawa Świderska”).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.12.2018
Komunikat o wyborze wykonawcy

Usługa konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych w nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m.st Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 23.11.2018
Komunikat o rozstrzygnięciu.

Zakup i dostawa papieru ksero.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 14.11.2018
Usługa dostępu do Internetu, w nieruchomościach Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 oraz Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolna 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 09.11.2018
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla obiektów przy ul. Targowej 56 i ul. Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 05.11.2018
Wybór dostawcy.

Zakup 16 telefonów IP Cisco.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy_Zakup telefonow 2018
Warszawa 24.10.2018
Utrzymanie porządku i czystości terenu zewnętrznego nieruchomości przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Warszawa 24.10.2018
Dostosowanie budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie do wymogów w zakresie dostępu dla niepełnosprawnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków administrowanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy" Termin składania ofert 18.10.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 11.10.2018
Komunikat

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej 28/30 oraz stawki czynszu dzierżawy miejsc postojowych dla samochodów osobowych (dz. nr 61 i 60/1 z obrębu 6-01-02 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 03.10.2018
Wykonanie wznowienia znaków granicznych.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 26.09.2018
Wykonanie projektu przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do projektowanej noclegowni kontenerowej dla osób bezdomnych przy ulicy Augustówka w Warszawie na działce o numerze ewidencyjnym 9 w obrębie 1-05-14 w Dzielnicy Mokotów - termin składania ofert upływa 21. 09.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.09.2018
Wybór Wykonawcy.

Usługa wykonania pięcioletnich pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach znajdujących się w Warszawie przy ul: Sokratesa 15, Bitwy Warszawskiej zarządzanych przez Zarząd Mienia m.st Warszawy
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.09.2018
Komunikat nr 1

„Usługi utrzymania porządku i czystości dla następujących nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warszawy: Część I - ul. Ogrodowa 28/30 – budynek biurowy, Część II - ul. Marszałkowska 104A – Centrum Promocji Gospodarczej „ZODIAK”, Część III -ul . Targowa 56 – „Centrum Kreatywności Targowa””
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Warszawa 27.08.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 wycen prac projektowych związanych z modernizacją budynku przy ul. Środkowej 16 w Warszawie na podstawie „Środowiskowych zasad wyceny prac projektowych” – termin składania 03.09.2018.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.08.2018
Komunikat 1
Komunikat 2

Dostawa kwiatów doniczkowych do wnętrz oraz wykonanie obsadzenia donic na tarasie Warszawskiego Pawilonu Architektury „ZODIAK” przy ul. Marszałkowskiej 104A w Warszawie. Termin składania ofert 13.08.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 06.08.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie 2 wycen prac projektowych związanych z modernizacją budynku przy ul. Środkowej 16 w Warszawie na podstawie „Środowiskowych zasad wyceny prac projektowych” – termin składania 17.08.2018.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 03.08.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego elektrycznego linii zasilającej w ramach Zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego przy ul. Targowej 54 w Warszawie Termin składania ofert – 1 sierpnia 2018r
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.07.2018
Komunikat dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
komunikat 1
komunikat 2
komunikat 3

Zakup i dostawa tonerów do urządzeń biurowych. Termin składania ofert – 08.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Formularz oferowy
Warszawa 30.05.2018
Komunikat

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu budynków wchodzących w skład nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 21.05.2018
Komunikat

Czyszczenie i konserwacja schodów wejściowych oraz balustrady. Termin składania ofert – 30.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 18.05.2018
Moderacja spotkania z rzemieślnikami dot. Praskiego Domu Rzemiosła – termin składania do 22.05.2018
Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.05.2018
Zapytanie ofertowe - remont dwóch mieszkań (przy ul. Klaudyny 36 m 87 i przy ul. Andersena 2 m. 274) w ramach projektu Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku dla DPS Leśny. Termin składania ofert – 25 maja 2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 10.05.2018
Formularz ofertowy

Wykonanie projektu zabezpieczenia (np. w systemie Brutt Saver) oraz naprawę pęknięć ścian murowanych w części szczytowej wschodniej budynku (parter oraz I piętro). Termin składania ofert 10.05.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 27.04.2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie poszerzania chodnika przy CNK – w trybie projektuj i buduj – termin składania do 27.04.2018
Zapytanie ofertowe
Warszawa 19.04.2018
Komunikat
Wykonanie projektu dostosowania budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie do wymogów dostępu dla niepełnosprawnych, wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert 26.04.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Dokumentacje powykonawcze
Warszawa 18.04.2018
Protokół z wyboru oferty

Komunikat

Wykonanie koncepcji architektonicznej noclegowni kontenerowej dla osób bezdomnych przy ulicy Augustówka w Warszawie na działce o numerze ewidencyjnym 9 w obrębie 1-05-14 Dzielnicy Mokotów.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 11.04.2018
REALIZACJA ZADANIA Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO: Poszerzenie chodnika przy Centrum Nauki Kopernik w trybie projektuj i buduj. Termin składania ofert 13.04.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.04.2018
Komunikat - wybór oferty
Wykonanie projektów oraz remontu instalacji elektrycznej w 6-ciu lokalach mieszkalnych w Warszawie. Termin składania ofert 05.04.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 29.03.2018
komunikat 1
komunikat 2

Wykonanie zabezpieczenia 16 szt. wieżyczek ponad częścią wyższą dachu oraz dwóch kominów i wieżyczki w Hali Gwardii pry Placu Żelaznej Bramy 1 w Warszawie. termin składania ofert 04.04.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 29.03.2018
Wykonanie koncepcji projektowej, uzyskanie warunków zabudowy, dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie nadzoru autorskiego dla zadania „Zmiana sposobu użytkowania i adaptacja istniejącego budynku przy ul. Kaczorowej działka nr 14/40 obręb 4-15-04 w Warszawie na noclegownię i ogrzewalnię dla osób bezdomnych”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 27.03.2018
Protokół z wyboru oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy i przedmiar robót), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie nadzoru autorskiego dla zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych” Termin składania ofert – 16.04.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 27.03.2018
Wykonanie projektu dostosowania budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie do wymogów dostępu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Termin składania ofert 30.03.2018r.
Zapytanie ofertowe
Raport z audytu certyfikacyjnego
Dokumentacje powykonawcze
Warszawa 23.03.2018
Opracowanie projektu i dostosowanie długości trapów dolnych do wyznaczonych w dokumentacji projektowej miejsc cumowniczych przy Bulwarze Jana Karskiego w Warszawie. Termin składania ofert 28.03.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.03.2018
Zapytanie ofertowe dot. wykonania 5 odkrywek w 2 budynkach przy ul. Objazdowej 2 w Warszawie – termin składania ofert 30.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 20.03.2018
Komunikat o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej Zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego, termin składania ofert do 23.03.2018
Zapytanie ofertowe
Warszawa 19.03.2018
Komunikat

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu budynku położonego przy ul. Filipiny Płaskowickiej/al. Komisji Edukacji Narodowej (dz. nr 7/6 z obrębu 1-10-27 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 14.03.2018
komunikat
komunikat 2
Przedłużenie terminu do 26 marca 2018

Wykonanie projektów oraz remontu instalacji elektrycznej w 6-ciu lokalach mieszkalnych w Warszawie. Termin składania ofert 19.03.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 14.03.2018
Opracowanie projektu i dostosowanie długości trapów do wyznaczonych w dokumentacji projektowej miejsc cumowniczych przy Bulwarze Jana Karskiego w Warszawie. Termin składania ofert 14.03.2018r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.03.2018
Komunikat 2 - rezygnacja z podpisania umowy.
Wybór oferty
Komunikat
Formularz ofertowy

Wykonanie zabezpieczenia 16 szt. wieżyczek ponad częścią wyższą dachu oraz podparcie konstrukcji więźby dachowej i nadproża otworu drzwiowego w budynku Hali Gwardii pry Placu Żelaznej Bramy 1 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.03.2018
Komunikat o braku wyboru oferty

Wykonanie dokumentacji projektowej Zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego oraz nadzór autorski – termin składania ofert 11.03.2018
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 16.02.2018
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie: Zbieranie ofert jest do dnia 13.02.2018r do godziny 15.00

Usługa wycinki oraz cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych drzew, rosnących w granicach nieruchomości przy ul. Smolnej 4 – „Centrum Przedsiębiorczości Smolna”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 06.02.2018
Wynik postępowania

Zakup i dostawa papieru ksero.
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy 2018
Warszawa 02.01.2018
Komunikat dot. unieważnienia konkursu ofert

Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych.
Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy 2018
Warszawa 21.12.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont „łącznika” z pomieszczeniami biurowymi i korytarzem Hali, w nieruchomości przy ul. Sokratesa 15.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 21.12.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie

Wymiany rynien oraz montaż ław kominiarskich w nieruchomości przy ul. Przyczółkowej 33 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 12.12.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie

Zabezpieczenia nieruchomości – obiektu w Wólce Szczawińskiej przed zniszczeniem.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 12.12.2017
Sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Wypoczynkowego Kobyłocha 6 w gminie Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.12.2017
>Komunikat o wyborze najkorzystniejszej ofertye

Usługi konserwacji sanitarnych dla nieruchomości przy ul.: Sokratesa 15, Oboźnej 1A, Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, Smolnej 4 i Targowej 56 w Warszawie na rok 2018.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.12.2017
Zapytanie ofertowe na projekt zabezpieczenia rusztowaniem budowlanym budynku Hali Gwardii - termin 05.12.2017.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.11.2017
Komunikat o wyborze oferty

Serwis i konserwacja urządzeń instalacji elektrycznych dla nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.11.2017
Konserwacja nieruchomości.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 16.11.2017
Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego stawki czynszu najmu pomieszczeń w budynku biurowo – usługowym zlokalizowanym przy ul. Smolnej 4 /Kruczkowskiego 5 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 14.11.2017
Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i konserwatorskiej budynków przy ul. Radzymińskiej 63 i Środkowej 16 – termin składania ofert 7.11.2017.
Zapytanie ofertowe
Załączniki.zip
Warszawa 02.11.2017
komunikat wybór oferty
Zapytanie wyjasnienia
Zał 3 do OPZ Ekspertyza techniczna opis 1-3
zał 3 do OPZ Ekspertyza techniczna opis 2-3
Zał 3 do OPZ Ekspertyza techniczna opis 3-3

Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej terenu „Młyna Michla” – termin składania ofert 2.11.2017
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.10.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji szybu windy w budynku Jana Kazimierza 62 w Warszawie – termin składania ofert 5.10.2017
Zaproszenie do składania ofert
Warszawa 29.09.2017
Komunikat I

Wykonanie naprawy poszycia dachu i czyszczenia rynien i koryt dachowych hali produkcyjnej przy ul Marywilskiej w W-wie
Zaproszenie do składania ofert
Załączniki
Warszawa 27.09.2017
komunikat

Zapytanie ofertowe na remont 6 mieszkań – termin składania ofert 29.09.2017.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 26.09.2017
Wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę noclegowni dla bezdomnych (budynki kontenerowe) przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie – termin składania ofert do 6 października 2017.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 21.09.2017
Zapytanie ofertowe na remont 6 mieszkań w Warszawie - termin składania ofert do 22.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.09.2017
Komunikat

Wykonanie naprawy poszycia dachu i czyszczenia rynien i koryt dachowych hali produkcyjnej przy ul Marywilskiej w W-wie

Zaproszenie
Załączniki
Warszawa 12.09.2017
Wymiana 8 szt. drzwi na przeciwpożarowe w obiekcie Hali Gwardii – termin składania 11.09.2017
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.09.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu mieszkania nr 28 w budynku przy ul. Waliców 19 w Warszawie – powtórne.
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja fotograficzna lokalu
Warszawa 05.09.2017
KOMUNIKAT - wybór
Warszawa 14.09.2017


Sporządzenie studium wykonalności dot. modernizacji Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Umowa.doc
Warszawa 04.09.2017
Zapytanie ofertowe na remont 5 mieszkań i wymianę okien w 1 lokalu.
Termin składania ofert do 08.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.09.2017
Dodatkowa informacja
Warszawa 13.09.2017

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Pałac Kultury i Nauki, położonym przy Pl. Defilad 1” z dnia 31.08.2017 r.,

Zapytanie ofertowe
Warszawa 01.09.2017
„Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu budynku, położonego przy ul. Wał Miedzeszyński 391 (działka ewidencyjna nr 2/1 z obrębu 3-01-21)” z dnia 30.08.2017 r.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 01.09.2017
Przedłużenie terminu do 5 września

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Hali Gwardii.
Termin składania ofert do 04.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.08.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu mieszkania nr 28 w budynku przy ul. Waliców 19 w Warszawie – powtórne.
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja fotograficzna lokalu
Warszawa 28.08.2017
Zapytanie ofertowe na remont mieszkania przy ul. Waliców w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Dokumentacja fotograficzna lokalu
Warszawa 18.08.2017
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Pałac Kultury i Nauki, położonym przy Pl. Defilad 1
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.08.2017
Usługi doradcze w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. Centrum Promocji Gospodarczej w Pawilonie Zodiak.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 03.08.2017
komunikatu nr 3 o unieważnieniu postępowania.
Komunikat2
Komunikat

Usługi doradcze w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dot. Centrum Promocji Gospodarczej w Pawilonie Zodiak.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 18.07.2017
Wykonanie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.06.2017
Wykonanie "Hamaku Miejskiego" w trybie projektuj i buduj
Zapytanie ofertowe
Załącznik
Warszawa 31.05.2017
Wycena stawki najmu Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.05.2017
Wykonanie Ławek Obywatelskich w Parku Świętokrzyskim w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 09.05.2017
Komunikat o wyborze oferty

Zaproszenia do składania ofert na remont świetlików w hali warsztatowej MPT przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 11 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 08.05.2017
Wycena stawki najmu Hali przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 114
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.05.2017
Komunikat wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont dachu Hali przy ul. Marywilskiej 44

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki
Warszawa 20.04.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty
Uwaga. Zmiana formularza ofertowego.
formularz ofertowy - zmieniony

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla obiektów przy ul. Targowej 56 i ul. Smolnej 4 w Warszawie.

Zapytanie i wzór umowy
Załączniki
Warszawa 10.04.2017
Komunikat - unieważnienie

Remont dachu.

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki
Warszawa 24.03.2017
Komunikat

Papier ksero.

Zaproszenie do składania ofert
Warszawa 24.03.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w nieruchomości przy pl. Żelaznej Bramy 1 w Warszawie (d. Hala Gwardii).

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki
Warszawa 14.03.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opróżnianie nieruchomości budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia ustawowego , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów

Zapytanie
Warszawa 08.02.2017
Komunikat

Wykonanie operantów szacunkowych.

Zapytanie
Warszawa 08.02.2017
Wykonanie operatu szacunkowego określającego stawkę czynszu najmu budynku Hali Gwardii.
Zapytanie
Warszawa 20.01.2017
Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Konserwacja kotłowni gazowych usytuowanych w budynkach przy ul. Smolnej 4 i ul. Targowej 56 w Warszawie.

Zapytanie
Formularz ofertowy
Warszawa 05.01.2017
Komunikat

Zapytanie o usługę ochrony osób i mienia.

Zapytanie
Załączniki
Warszawa 21.12.2016
Komunikat
Zapytanie o cenę na dostawę paliwa grzewczego Kobyłocha 6


Zapytanie
Warszawa 13.12.2016
Komunikat
Dotyczy Serwisu i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych dla nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy


Zapytanie
Warszawa 07.12.2016
Komunikat

Usługi konserwacji instalacji sanitarnych dla nieruchomości przy ul.: Sokratesa 15, Oboźnej 1A, Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, Smolnej 4, Targowej 56 oraz Bulwaru Karskiego (na odcinku od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść) w Warszawie.

Zapytanie
Formularz ofertowy
Warszawa 02.12.2016
Komunikat o wyborze wykonawcy

Konserwacja ogólnobudowlana 5 obiektów będących w zarządzie ZMW.

Zapytanie
Załączniki
Warszawa 01.12.2016
Komunikat o wyborze wykonawcy

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń teletechnicznych, w nieruchomości Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 oraz Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.


Zapytanie
Warszawa 21.11.2016
Komunikat o wyborze oferty.

Komunikat 3
Komunikat 2
Załączniki do komunikatu nr 2
Komunikat nr 1

Dostawa gazu ziemnego.


Zaproszenie
Załączniki
Warszawa 04.11.2016
Komunikat nr 1-przedluzenie skladania ofert

Wybieg dla psów.


Zapytanie
Załączniki
Warszawa 14.10.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Usługi uszczelnienia pięciu świetlików dachu hali w nieruchomości przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.


Zapytanie
Warszawa 13.10.2016
Komunikat 1

Pełnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych związanych z budową automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. Warszawy


Zapytanie
Załączniki
Warszawa 13.10.2016
Komunikat o unieważnieniu
decyzja konserwatora zabytków

Remont fragmentu dachu budynku zabytkowego o powierzchni 50,00x12,80 usytuowanego na nieruchomości przy ul. Okopowej 78 w Warszawie (etap I)


Zapytanie
Załączniki
Warszawa 12.10.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Szlifowanie i impregnacje – olejowanie desek tarasowych w nieruchomości przy ul. Wybrzeże Szczecińskie nr 1 „ Sanitariaty Publiczne z funkcjami towarzyszącymi nad Wisłą


Zapytanie
Warszawa 11.10.2016
komunikat

zalacznik_tekst jednolity

Opracowanie inwentaryzacji oraz wytycznych dla modernizacji ostróg rzecznych w Warszawie


Zapytanie
Załączniki
Warszawa 10.10.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Remont instalacji hydrantowej w budynku biurowym przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie


Zapytanie
Warszawa 05.10.2016
Komunikat.
Zarząd Mienia m.st Warszawy unieważnia postępowanie w związku z przekroczeniem kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

Usługi na szlifowanie i impregnacje – olejowanie desek tarasowych w nieruchomości przy ul. Wybrzeże Szczecińskie nr 1 „ Sanitariaty Publiczne z funkcjami towarzyszącymi nad Wisłą”.


Zapytanie
Warszawa 04.10.2016
Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości na terenie międzywala rzeki Wisły, będącego we władaniu m.st. Warszawy, wykonywane w ramach tzw. „Służby Brzegowej”.

Zapytanie
Załączniki
Warszawa 29.09.2016
Komunikat 1

Zapytanie ofertowe na utrzymanie porządku nad Wisłą w ramach Służby Brzegowej


Zapytanie
Załączniki
Warszawa 26.09.2016
Łąki nad Wisłą zadanie z Budżetu Partycypacyjnego.

Komunikat
Komunikat 2
Zapytanie ofertowe
Warszawa 19.09.2016
Dostarczenei i montaż koszy na śmiecie

Wyniki

Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Zapytanie ofertowe
Warszawa 19.09.2016
Usługę dostępu do Internetu, w nieruchomości Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie .

Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.09.2016
Komunikat

Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robót, kosztorysem ślepym i inwestorskim oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację budynku toalety publicznej zlokalizowanej w Ogrodzie Saskim przy zbiegu ul. Królewskiej i Marszałkowskiej.


Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 29.08.2016
Przeprowadzenie konkursu na formę poidełek lokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 23.08.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Usługa jednorazowego sprzątania nieruchomości po zakończonym procesie inwestycyjnym oraz dalszy bieżący serwis sprzątający - do wykonania w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r. dla Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Targowej 56 w Warszawie


Zapytanie ofertowe
Warszawa 22.08.2016
komunikat 1

Ręczne koszenie chwastowisk w międzywalu Wisły w ramach realizacji projektu „Restytucja łąk zalewowych na Warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)”


Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.08.2016
Kosze na śmiecie

Komunikat nr 2
Komunikat nr 1
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.08.2016
Wyposażenie i umeblowanie lokalu przy ul. Jagiellońskiej 47C w Warszawie przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 08.07.2016
Prowadzenie usług przewodnickich w ramach realizacji zadania pn.: "Edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle"

Zapytanie ofertowe
Warszawa 07.07.2016
Prowadzenie usług żeglugowych w ramach realizacji zadania pn.: "Edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle"

Zapytanie ofertowe
Warszawa 07.07.2016
Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny stawki czynszu najmu i dzierżawy

Zapytanie ofertowe
Warszawa 27.06.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy

Dotyczy: Remontu dwóch dachów Hotel z recepcją "Świetlica" i Stodoły w Ośrodku Wypoczynkowym w Kobyłosze gmina Szczytno.


Zapytanie ofertowe
Warszawa 21.06.2016
KOMUNIKAT NR 1
Załączniki do Zapytania Ofertowego

KOMUNIKAT NR 2
Przeprowadzenie audytu i konsultacji na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz opracowanie raportu końcowego dla audytu oraz rekomendacji dla terenów i obiektów zarządzanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Termin składania ofert: nie później niż do dnia 05.07.2016 r. do godz. 16.00


Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.06.2016
Komunikat o wyborze Wykonawcy


Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji sanitarnych w nieruchomości Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie


Zapytanie ofertowe
Warszawa 16.06.2016
Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji teletechnicznych w nieruchomości Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56 w Warszawie

Zapytanie ofertowe
Warszawa 15.06.2016
Zapytanie ofertowe na operatora ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych

Zapytanie ofertowe
Warszawa 07.06.2016

Komunikat o wyborze Wykonawcy

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych w nieruchomości Przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności ul. Targowa 56 Warszawa.

Zapytanie ofertowe
Warszawa 06.06.2016


Świadczenie pomocy prawnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Centrum Kreatywności Targowa 56

Zapytanie ofertowe
załącznik nr 1
Warszawa 01.06.2016


Zatrudnienia osoby do koszenia

Zapytanie ofertowe
Warszawa 23.05.2016


Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej.

Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.05.2016


Wykonanie operatów szacunkowych.

Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.05.2016


Remont żeliwnych balustrad

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Warszawa 11.05.2016


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na połączeniu trzech lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 09.05.2016


Przygotowanie terenu i wysiew łąki kwietnej przy ulicy Wybrzeże Gdańskie w Warszawie.

Zapytanie ofertowe
Warszawa 29.04.2016


Zorganizowanie, utrzymywanie i promowanie stałej dostępności usługi żeglugi rekreacyjnej małymi łodziami oraz wypożyczalni desek z wiosłem i kajaków na Wiśle.

Zapytanie ofertowe
Warszawa 27.04.2016


Remont dwóch łazienek usytuowanych w nieruchomości przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie

Sprostowanie
Zapytanie ofertowe
Warszawa 26.04.2016


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na połączeniu trzech lokali mieszkalnych na dom dziecka przy ul. Jagiellońskiej.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.04.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSERWACJĘ I CZYSZCZENIE INFRASTRUKTURY.

Zapytanie ofertowe
Renowacja i czyszczenie kosztorys ślepy
Warszawa 21.04.2016


Wyniki oferty.
Wpłyneło 8 ofert (w kolejności alfabetycznej).
Alfasoftware - 5670 zł
E-Generation Sp. z o.o. - 5153,70 zł
Senetic SA - 5235 zł
SLASH Sp. z o.o. - 6322,20 zł
Sunrise IT - 5030,70 zł
Teleinspiro - 5535 zł
Telsoft Sp. z o.o. - 5596,50 zł
Ventus Communications Sp. z o.o. - 6765 zł

Wybrana została oferta firmy Sunrise IT.

Warszawa 19.04.2016

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 składa zapytanie ofertowe na zakup 10 fabrycznie nowych telefonów IP: Cisco CP-7821-K9=
Wymagania:
Długość gwarancji: 12 miesięcy
Czas dostawy: 21 dni
Kolor: charcoal (ciemny szary)

Proszę o podanie ceny brutto za 10 sztuk wraz z dostawą.
Ofertę proszę przesłać do 19.04 do godziny 9.00 na adres email: admin(małpka)zmw.waw.pl

Warszawa 14.04.2016


Informacja o wynikach

REALIZACJA ZADANIA Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO: „STREFA SPORTU NAD WISŁĄ”


Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 4.04.2016


Zapytanie ofertowe na czysczenie plaż i placów zabaw

Zapytanie ofertowe
Załącznik
Warszawa 29.03.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE PIASEK

Zapytanie ofertowe
Warszawa 29.03.2016


W związku z organizacją konferencji popularno-naukowej Zarząd Mienia m.st. Warszawy z siedzibą Warszawa ul. Jana Kazimierza 62 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640, w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 PZP Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringowej w czasie trwania konferencji oraz w czasie spaceru odbywającego się dzień po konferencji.

Zapytanie ofertowe
Załączniki do zapytania
Warszawa 29.03.2016


Wykonanie wielowariantowej koncepcji obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego

Zapytanie ofertowe
OPZ
Warszawa 29.02.2016


Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie do odpowiednich Wydziałów Architektury i Budownictwa w Dzielnicy m.st. Warszawy lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kompletnych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie zawiadomień odpowiednich urzędów o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 4 nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 położonych w różnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 11.02.2016


Prac ślusarskich związanych z otwieraniem zamków i zabezpieczeniem budynków i lokali , nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Zapytanie ofertowe


Opróżnianie nieruchomości budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia ustawowego , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadówy

Informacja o wyborze wykonawcy


Zapytanie ofertowe

WAÓR UMOWY 2016 wywóz gabarytów


Zapytanie ofertowe na wykonanie wstępnego podziału działek, mapy z projektem podziału oraz uzyskanie decyzji podziałowej dla działek nr ew. 2/7 i 2/8 z obrębu 4-06-13 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Zapytanie ofertowe


Zapytanie o wynajem i serwis kabin sanitarnych

Zapytanie ofertowe


Zapytanie Ofertowe na uporządkowanie plaży miejskiej Poniatówka w Warszawie”

Zapytanie ofertowe

Linki w zapytaniu
http://zmw.waw.pl/przetargi/20151020/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ.zip
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zCCbNIsaSE.kUfBZPrGY4gQ&usp=sharing


Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres o którym mowa w decyzji nr 103K/15 z dnia 18.12.2015 r., Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Zakres prac będzie dotyczył zabezpieczenia budynku /zabytkowego/ głównego d. Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Garbarskiej Templer i Szwede przy ul. Okopowej 78 w Dzielnicy Wola przed dalszą degradacją, instalacji odgromowej, wytyczne do planu BIOZ, przedmiar, kosztorys inwestorski

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, konstrukcyjnego, projektów branży: sanitarnej, elektrycznej, przedmiary, kosztorysy, STWiOR, uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż. i hig.-sanit. adaptacji lokali nr 27,28,29 przy ul. Jagiellońskiej 47C w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Konserwacja ogólnobudowlana

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Usługi konserwacji instalacji i serwisu urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych dla 6-u nieruchomości na rok 2016”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


Wykonanie kalendarza na rok 2016 pod roboczą nazwą: "Skarb z Warszawy".

Zapytanie ofertowe


Serwisu i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych dla nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy


Wykonania i montażu barierek schodowych przy 3 biegach schodów w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia
Termin przesyłania ofert nie późnej niż do 4.12.2015 r do godz. 14.00.


Wyniki


ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZMW/E2/11860/2015/ES na sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Wypoczynkowego Kobyłocha 6 w gminie Szczytno


Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 wzór umowy


Komunikat

Zakup, dostawa, montaż/instalacja dodatkowych opcji do urządzenia Canon IR2520


Opis przedmiotu zamówienia


Wycinka drzew przy Plaży Poniatówka w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki


Komunikatu o wyborze Wykonawcy

Serwisu i konserwacji urządzeń instalacji i systemów teletechnicznych dla budynków: 1.Handlowo - usługowo – biurowego z garażem podziemnym przy ul. Grójeckiej w Warszawie „Targowisko Zieleniak”. 2.Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolna 4 w Warszawie .


Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy


Remont schodów.

Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki


Roboty polegające na naprawie bruku kamiennego na skarpach zlokalizowanych na zachodnim wybrzeżu basenu Portu Czerniakowskiego

Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki


Komunikatu o wyborze Wykonawcy

Usługi konserwacji i serwisu instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji znajdujących się w budynkach Hali Targowej „Zieleniak” ul. Grójecka 97 i „Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 4 w Warszawie


Zapytanie ofertowe z załącznikiem
Załączniki


Projekt przebudowy drogi przy ul. Kupieckiej w Warszawie.

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Komunikat

Rozbiórka wiat i przybudówki na nieruchomości przy ul. Kupieckiej 35 w Warszawie.


Zapytanie ofertowe
Załączniki


Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na opracowanie projektu drogowego obejmującego chodnik wraz ze zjazdami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak również wytyczne Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka zawarte w postanowieniu z dnia 22.09.2015 r., dla przebudowy drogi- ul. Kupieckiej – działka ew. 14/37 w obrębie 4-07-02 na odcinku od ul. Płytowej do zjazdu na teren dz. ew. nr 14/43 w obrębie 4-07-02 w granicach pasa drogowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie do odpowiednich Wydziałów Architektury i Budownictwa w Dzielnicy m.st. Warszawy lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kompletnych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie zawiadomień odpowiednich urzędów o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 9 nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 położonych w różnych dzielnicach m.st. Warszawy.

Zapytanie ofertowe
Załączniki


Zapytanie ofertowe
Wykonanie berierek schodowych w Porcie Czerniakowskim w Warszawie


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe
Zarząd Mienia m.st. Warszawy składa zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie do odpowiednich Wydziałów Architektury i Budownictwa w Dzielnicy m.st. Warszawy lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kompletnych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie zawiadomień odpowiednich urzędów o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 13 nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 położonych w różnych dzielnicach m.st. Warszawy.


Zapytanie ofertowe
Załączniki


Zapytanie ofertowe
Wydobycie przedmiotów mogących posiadać wartości zabytkowe odsłoniętych na dnie Wisły.


Zapytanie ofertowe
OPZ


Zapytanie ofertowe
Wykonania badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad realizacją projektu pn. Modernizacja pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe
Usługa jednorazowego czyszczenia ze śmieci oraz wycinki samosiejek na nieruchomości przy ul. Okopowej 78.


Zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
Komunikat


Zapytanie ofertowe
Usługi budowlanej, polegającej na zabezpieczeniu dwóch budynków usytuowanych na nieruchomości przy ul. Okopowej 78, przed osobami postronnymi


Zapytanie ofertowe
Uwaga. Pliki w załączniku zostały zmienione 29.07.2015r. Osoby które pobrały załącznik wcześniej proszę o sprawdzenie ich poprawności.
Załączniki
Komunikat


Zapytanie ofertowe
Usunięcie przeszkód podwodnych z koryta rzeki Wisły w Warszawie


Zapytanie ofertowe
OPZ


Zapytanie ofertowe
Naprawa części ogrodzenia przy ul. Solec 8 w Warszawie


ZAPYTANIE OFERTOWE
Załączniki


Zapytanie ofertowe
Dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury teletechnicznej do obsługi lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odc. 1.1 ul. Boleść – most Śląsko-Dąbrowski.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe
Prowadzenie usług przewodnickich w ramach realizacji zadania pn.: ”Edukacyjne wycieczki przyrodnicze statkiem po rzece Wiśle"


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe
Przywrócenie poprawnej pracy, rozwój, utrzymanie i bieżące wsparcie informatyczne i programistyczne strony internetowej WWW.WISLAWARSZAWA.PL


ZAPYTANIE OFERTOWE
KOMUNIKAT 1


Zapytanie ofertowe
Wykonanie zadania, pn.: „Animacji muzycznej na statku"


ZAPYTANIE OFERTOWE