Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Zapytania ofertoweKonserwacje i naprawy dźwigów osobowych znajdujących się w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.12.2019Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Wypoczynkowego Kobyłocha 6 w Gminie Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.12.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Dostawa i mointaż drzwi ppoż o klasie odporności ogniowej EI 60 w budynku biurowym typu "LIPSK".
Zapytanie ofertowe
Warszawa 02.12.2019KOMUNIKAT NR 3 – otwarcie ofert przez Zamawiającego
KOMUNIKAT NR 2 – wyjaśnienia Zamawiającego
KOMUNIKAT NR 1 – zmiana terminu składania ofert
Malowanie korytarzy i kl. schodowej w nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 28.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Smolnej 4 w Warszawie (dz. nr 108 z obrębu 5-04-07)
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie usługi wynajmu, ustawienia i serwisowania przenośnych kabin sanitarnych o podwyższonym standardzie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 18.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Komunikat nr 1
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego ze świadczeniem usługi dystrybucji do obiektu Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.10.2019Zapytanie ofertowe na uzyskanie 3 decyzji o warunkach zabudowy - termin składania ofert 4.11.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie wyceny prac remontowych Hali Gwardii – Plac Żelaznej Bramy 1 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.10.2019Wykonanie wyceny wartości rynkowej stawki zarządzania nieruchomością stanowiącą Pałac kultury i Nauki.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 21.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Usługa odtworzenia i naprawy części ogrodzenia na nieruchomości Wał Miedzeszyński 375 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 15.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonania prac naprawczych instalacji elektrycznej w budynku biurowym „Lipsk” przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 11.10.2019Wykonanie remontu lokalu przy ul Strzeleckiej 3 m. 12 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wycinkia drzew w nieruchomości przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.10.2019Wykonanie koncepcji przebiegu dróg z propozycją lokalizacji linii rozgraniczających obszaru Stare Świdry jako kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach opracowania „Warszawa Stare Świdry – koncepcja funkcjonalno-przestrzenna” ( link w zapytaniu ) - termin składania ofert 7.X.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.10.2019Komunikat - Protokół komisji z załącznikiem
Sprządzenie operatów szacunkowych - wycena wartości: gruntów, budynków i lokali mieszkalnych dla celów księgowych.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.09.2019Kumunikat nr 1
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 56 (dz. nr 67/1 i 11/2 z obrębu 4-15-07 w Warszawie)
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.09.2019Kumunikat - Powiadomienie o wyniku postepowania
Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów zielonych, znajdujących się w zasobie ZMW.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 20.09.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Kumunikat nr 1
Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów wyposażenia przestrzeni na parterze Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak oraz placu przed WPA Zodiak przy Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 19.09.2019Kumunikat nr 1 - Powiadomienie o wyniku postepowania
Wykonanie i montaż osłon z wodoodpornych płyt OSB świetlików budynku, demontaż banera reklamowego zamontowanego na ścianie budynku oraz naprawę ogrodzenia okalającego nieruchomość przy ul Okopowej 78 w W-wie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 16.09.2019Kumunikat nr 1 - Powiadomienie o wyniku postepowania
Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 03.09.2019Kumunikat - zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia
Montaż osłon z wodoodpornych płyt OSB na świetlikach dachowych oraz demontaż banera reklamowego zamontowanego na szczytowej ścianie budynku przy ul. Okopowej 78 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 14.08.2019Kumunikat - unieważnienie postępowania
Remont pomieszczeń biurowych Zarządu Mienia m.st. Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie (sala konferencyjna i pokoje biurowe nr 401, 401A, 401B, 404, 409 i 513). 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 14.08.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach kawiarni i salach konferencyjnych w budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 12.08.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wycena środka trwałego dla potrzeb ustalenia wartości księgowej hangaru stalowego jednokondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 202,5m2 położonego w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 399 (dz. nr. 8 z obrębu 3-01-06) 
Zapytanie ofertowe
Warszawa 28.06.2019Remont wejścia do kotłowni w bud. z recepcją w Ośrodku Wypoczynkowym w Kobyłosze gmina Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Wyburzenie przybudówek i zabezpieczenie Hali , Otwock ul. Łąkowa 7.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Naprawa koryt spustowych i dachu Hali, w nieruchomości przy ul. Sokratesa15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2 - Powadomienie o wyniku postepowania

Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem dla użytkownika biurowego MS Office typu all-in-one.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.06.2019Zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy dla 2 nieruchomości – termin składania ofert 12 czerwca 2019
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.06.2019Komunikat - wybór ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 31.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 20.05.2019Komunikat - brak ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 14.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 06.05.2019Opróżnianie pomieszczeń budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; wymiana zamków drzwiowych, załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.04.2019Komunikat o wyborze Wykonawcy

Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Zarządu Mienia m.st Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.03.2019Komunikat

Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych na działce przy ul. Gwintowej w W-wie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.03.2019protokół otwarcie ofert

Wykonanie projektu rozbiórki nieużytkowanych budynków hali żelbetowej czteronawowej wraz z przybudówkami, wieżą oraz wiaty żelbetowej dwunawowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich przy ul. Świderskiej róg MyśliborskiejTermin składania ofert 14.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.03.2019Komunikat

wykonanie oceny techn. robót budow. związanych z wykonaniem odwod.placu w obrębie pawilonu „Zodiak” przy ul. Marszałkowskiej 104a (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”4) w aspekcie ich zgodności z projektem budowlanym. Termin składania ofert 11.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 01.03.2019Komunikat 2
Komunikat

usuniecie grafitti (z powierzchni około 90m2) wraz z naniesieniem trwałej powłoki ochronnej (AGS 3515) na ścianach murów oporowych oraz przejść podziemnych Grodzka, Boleść oraz Bednarska w Warszawie. Termin składania ofert 26.02.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 19.02.2019Komunikat

Usługa przeprowadzenia trzebieży drzew i krzewów zgodnie z „ Inwentaryzacją zieleni z waloryzacją „z XII. 2018r, rosnących w granicach nieruchomości przy ul. Sokratesa 15.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.02.2019Komunikat

Zapytanie ofertowe - czyszczenie odwodnienia pp ul. Boleść
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.02.2019Komunikat

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla nieruchomości przy ul. Targowej 56 i Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.02.2019Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego stawki czynszu najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym przy ul. Targowej 56 (dz. nr 67/1 i 11/2 z obrębu 4-15-07 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.01.2019Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu lokali nr 1, 1a, 1b i 8 usytuowanych w budynku, położonym przy ul. Czerniakowskiej 71 (dz. nr 62/2 z obrębu 1-03-06 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 23.01.2019Wykonanie projektu oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich rozbiórki nieużytkowanych budynków zaplecza Hali produkcyjnej sąsiadujących z budową Noclegowni przy ul. Kaczorowej 15 w Warszawie (dz. nr ew.14/144 obręb 4) Termin składania ofert 30.01.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.01.2019Usługa na pielęgnację roślin doniczkowych i roślin terenu zewnętrznego dla nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie na 2019 rok
Zapytanie ofertowe
Warszawa 09.01.2019