Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


Zapytania ofertowe


Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów przeznaczonych na wydzielenie pasów drogowych dla dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w rejonie „Stare Świdry” - termin składania ofert do 3.11.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 21.10.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny rynkowej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej w budynku ZODIAK Warszawskim Pawilonie Architektonicznym położonej w Warszawie, przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 12.10.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe na dostawę oraz rozstawienie na terenie tymczasowego bazaru przy ul. Targowej 54, 10 szt. betonowych koszy ulicznych z deklem płaskim - termin składania ofert: 19.10.2020 r. do godziny 12:00
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 09.10.2020


Komunikat - unieważnienie
Komunikat
Odbiór, transport i unieszkodliwienie pojemników i beczek z odpadami chemicznymi z terenu dawnej Wytwórni Elementów Wielkopłytowych „Świderska” przy ul. Myśliborskiej 53 Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 02.10.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie na przeglądy konserwacyjne oraz naprawy dźwigów osobowych znajdujących się w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m. s.t Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 02.10.2020


Komunikat - brak ofert
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów przeznaczonych na wydzielenie pasów drogowych dla dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w rejonie „Stare Świdry” - termin składania 14.10.2020
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.09.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Roboty budowlane polegające na budowie przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x DN 32/110 mm o długości całkowitej L=10,9 m do budynku wielorodzinnego będącego w fazie remontu zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 63 dzielnicy Praga Północ na działkach o nr ew. 8 i 15 obrębu 4-14-01. w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.09.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny rynkowej miesięcznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku, przy ul. Batorego 5
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 31.08.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który przygotuje wnioski o decyzje o warunkach zabudowy - termin ofert do 14.09.2020
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 28.08.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Komunikat – Przedłużenie terminu
Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej gruzu oraz złomu stalowego Myśliborska 53 – termin składania 7.09.2020
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 28.08.2020


Komunikat nr 2 – Powiadomienie o wyniku postępowania
Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Postępowanie w sprawie wykonywania ochrony fizycznej budynku noclegowni przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.07.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie wyceny wartości rynkowej gruzu (kruszywa) oraz złomu stalowego, z których wykonane są: hala magazynowa wraz z przybudówkami, wieżą stalowo-żelbetową oraz wiatą żelbetową przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie wraz z uwzględnieniem, kosztu prac rozbiórkowych w celu odzyskania tych materiałów rozbiórkowych. Termin składania do 20.07.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.07.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Przygotowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji dla pomieszczeń nr 0.24, 1.1 i 1.2 w budynku Noclegowni przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie z uwagi na decyzję o odstępstwie od wysokości oraz świadczenie nadzoru autorskiego.
Zapytanie ofertowe
OPZ
Formularz ofertowy
Załączniki - 40 MB
Warszawa 26.06.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Przygotowanie wymagań technicznych dla montażu dwóch platform schodowych poruszających się po torze prostym oraz dostawa i montaż dwóch platform schodowych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (min. naprawy ewentualnych uszkodzeń tynku i okładzin po montażu platform, doprowadzenie zasilania itp.) oraz uzyskanie odbioru przez UTD dla w/w urządzeń w budynku Noclegowni przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.06.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Komunikat
Przygotowanie wymagań technicznych dla montażu dwóch platform schodowych poruszających się po torze prostym oraz dostawa i montaż dwóch platform schodowych wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (min. naprawy ewentualnych uszkodzeń tynku i okładzin po montażu platform, doprowadzenie zasilania itp.) oraz uzyskanie odbioru przez UTD dla w/w urządzeń w budynku Noclegowni przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 10.06.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie remontu hydroforni w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53 na terenie dawnej Wytwórni Elementów Wielkopłytowych „Świderska” w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 27.05.2020


Zapytanie o cenę w ramach badania rynku na wykonanie Raportu Oddziaływania na Środowisko.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.05.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Komunikat
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicy Radzymińskiej 63 – termin składania ofert 28.05.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Wzór oferty
Załączniki
Warszawa 20.05.2020


Komunikat – Powiadomienie o wyniku postępowania
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej dla robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków – termin składania ofert 26.05.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Wzór oferty
Załączniki - 685 MB
Warszawa 18.05.2020


Komunikat
Zakup i wykonanie ogrodzenia panelowego w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53 na terenie dawnej Wytwórni Elementów Wielkopłytowych „Świderska” w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.05.2020


Komunikat
Powiadomienia o wyniku postepowania
Przygotowanie wymagań technicznych w projekcie wykonawczym na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego oraz zaprogramowanie systemu audiowizualnego i nagłośnienia, przygotowanie specyfikacji urządzeń i usług, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacja prac - poziom -1 w WPA Zodiak przy Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa Nr zam. 19/2020
Zapytanie ofertowe
Załączniki - 468 MB
Warszawa 14.05.2020


Komunikat
Obsługa serwisowa oprogramowania dla firm: „System do zarządzania i księgowości ENOVA”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.04.2020


Wykonanie na rzecz Zamawiającego projektu budowalnego zabezpieczeń poprzez zamontowanie siatek stalowych na wieżyczkach, przyporach, ozdobnych gzymsach, tralkach wieżyczek znajdujących się w narożach dachu oraz wieżyczek szczytowych – wschodniej i zachodniej wraz z uzgodnieniem z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w związku z decyzją PINB nr I OT/44/2020 z dnia 11.02.2020r., dla obiektu Hali Gwardii przy Placu Żelaznej Bramy 1 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 14.04.2020


Komunikat
Obsługa serwisowa oprogramowania dla firm: „System do zarządzania i księgowości ENOVA”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 09.04.2020


Komunikat
Dotyczy: Opróżnianie pomieszczeń budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; wymiana zamków drzwiowych, załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.03.2020


Komunikat
Dotyczy: wykonanie na rzecz Zamawiającego projektu budowalnego zabezpieczeń poprzez zamontowanie siatek stalowych na wieżyczkach, przyporach, ozdobnych gzymsach, tralkach wieżyczek znajdujących się w narożach dachu oraz wieżyczek szczytowych – wschodniej i zachodniej wraz z uzgodnieniem z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w związku z decyzją PINB nr I OT/44/2020 z dnia 11.02.2020r., dla obiektu Hali Gwardii przy Placu Żelaznej Bramy 1 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.03.2020


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Dotyczy: interwencyjnych prac porządkowych i konserwacyjnych terenów , znajdujących się w zasobie ZMW na terenie Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.02.2020


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Usługi konserwacji szlabanu szlabanu usytuowanego na nieruchomości przy ul. Smolna 4 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 23.01.2020


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania, polegającego na adaptacji mieszkania przy ul. Strzeleckiej 3/12 na dwa lokale o funkcji mieszkaniowej „mieszkania chronione”, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad późniejszą realizacją robót budowlanych – termin składania ofert 27.01.2020 r. godz. 12:00
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 20.01.2020


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie usługi pielęgnacji roślin znajdujących się na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.01.2020Wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości Kasprzaka 22 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.01.2020


Komunikat nr 1
Rozbiórka hali magazynowej przy ul. Myśliborskiej
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.01.2020


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO do Wytwórni Elementów Wielkopłytowych „Świderska” przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Warszawa 03.01.2020Wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości Kasprzaka 22 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 03.01.2020Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków – termin składania ofert 10.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 27.12.2019Dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej do nieruchomości zlokalizowanej w Kobyłocha 6, 12-100 Szczytno
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 19.12.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny rynkowej stawki czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Pałacu Kultury i Nauki, położonym przy pl. Defilad 1 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 19.12.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń teletechnicznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZMW
Zapytanie ofertowe
Warszawa 17.12.2019Komunikat
Zapytanie ofertowe na dozór elektryczny w łaźni dla bezdomnych - termin składania 30.12.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.12.2019Usługi konserwacji sanitarnych dla 7 nieruchomości będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy na rok 2020
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.12.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Serwisowanie i konserwacja urządzeń instalacji elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZMW
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.12.2019


Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Usługi konserwacji ogólnobudowlanej, nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 11.12.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Komunikat nr 2
Komunikat - Wyjaśnienia Zamawiającego
Konserwacje i naprawy dźwigów osobowych znajdujących się w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.12.2019Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Ośrodka Wypoczynkowego Kobyłocha 6 w Gminie Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.12.2019Komunikat nr 2 - sprostowanie
Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Dostawa i mointaż drzwi ppoż o klasie odporności ogniowej EI 60 w budynku biurowym typu "LIPSK".
Zapytanie ofertowe
Warszawa 02.12.2019KOMUNIKAT NR 3 – otwarcie ofert przez Zamawiającego
KOMUNIKAT NR 2 – wyjaśnienia Zamawiającego
KOMUNIKAT NR 1 – zmiana terminu składania ofert
Malowanie korytarzy i kl. schodowej w nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 28.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Smolnej 4 w Warszawie (dz. nr 108 z obrębu 5-04-07)
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie usługi wynajmu, ustawienia i serwisowania przenośnych kabin sanitarnych o podwyższonym standardzie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 18.11.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Komunikat nr 1
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego ze świadczeniem usługi dystrybucji do obiektu Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.10.2019Zapytanie ofertowe na uzyskanie 3 decyzji o warunkach zabudowy - termin składania ofert 4.11.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonanie wyceny prac remontowych Hali Gwardii – Plac Żelaznej Bramy 1 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 25.10.2019Wykonanie wyceny wartości rynkowej stawki zarządzania nieruchomością stanowiącą Pałac kultury i Nauki.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 21.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Usługa odtworzenia i naprawy części ogrodzenia na nieruchomości Wał Miedzeszyński 375 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 15.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wykonania prac naprawczych instalacji elektrycznej w budynku biurowym „Lipsk” przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 11.10.2019Wykonanie remontu lokalu przy ul Strzeleckiej 3 m. 12 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.10.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Wycinkia drzew w nieruchomości przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 04.10.2019Wykonanie koncepcji przebiegu dróg z propozycją lokalizacji linii rozgraniczających obszaru Stare Świdry jako kontynuacja prac wykonanych przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach opracowania „Warszawa Stare Świdry – koncepcja funkcjonalno-przestrzenna” ( link w zapytaniu ) - termin składania ofert 7.X.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.10.2019Komunikat - Protokół komisji z załącznikiem
Sprządzenie operatów szacunkowych - wycena wartości: gruntów, budynków i lokali mieszkalnych dla celów księgowych.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 30.09.2019Kumunikat nr 1
Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu pomieszczeń, znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 56 (dz. nr 67/1 i 11/2 z obrębu 4-15-07 w Warszawie)
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.09.2019Kumunikat - Powiadomienie o wyniku postepowania
Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów zielonych, znajdujących się w zasobie ZMW.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 20.09.2019Komunikat - Powiadomienia o wyniku postepowania
Kumunikat nr 1
Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów wyposażenia przestrzeni na parterze Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak oraz placu przed WPA Zodiak przy Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 19.09.2019Kumunikat nr 1 - Powiadomienie o wyniku postepowania
Wykonanie i montaż osłon z wodoodpornych płyt OSB świetlików budynku, demontaż banera reklamowego zamontowanego na ścianie budynku oraz naprawę ogrodzenia okalającego nieruchomość przy ul Okopowej 78 w W-wie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 16.09.2019Kumunikat nr 1 - Powiadomienie o wyniku postepowania
Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 03.09.2019Kumunikat - zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia
Montaż osłon z wodoodpornych płyt OSB na świetlikach dachowych oraz demontaż banera reklamowego zamontowanego na szczytowej ścianie budynku przy ul. Okopowej 78 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 14.08.2019Kumunikat - unieważnienie postępowania
Remont pomieszczeń biurowych Zarządu Mienia m.st. Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie (sala konferencyjna i pokoje biurowe nr 401, 401A, 401B, 404, 409 i 513). 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 14.08.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach kawiarni i salach konferencyjnych w budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie. 
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 12.08.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2
Wycena środka trwałego dla potrzeb ustalenia wartości księgowej hangaru stalowego jednokondygnacyjnego o powierzchni zabudowy 202,5m2 położonego w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 399 (dz. nr. 8 z obrębu 3-01-06) 
Zapytanie ofertowe
Warszawa 28.06.2019Remont wejścia do kotłowni w bud. z recepcją w Ośrodku Wypoczynkowym w Kobyłosze gmina Szczytno.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Wyburzenie przybudówek i zabezpieczenie Hali , Otwock ul. Łąkowa 7.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Naprawa koryt spustowych i dachu Hali, w nieruchomości przy ul. Sokratesa15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 17.06.2019Kumunikat nr 1
Kumunikat nr 2 - Powadomienie o wyniku postepowania

Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych z podstawowym oprogramowaniem dla użytkownika biurowego MS Office typu all-in-one.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.06.2019Zapytanie ofertowe na przygotowanie i złożenie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy dla 2 nieruchomości – termin składania ofert 12 czerwca 2019
Zapytanie ofertowe
Warszawa 04.06.2019Komunikat - wybór ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 31.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 20.05.2019Komunikat - brak ofert

Dostawa i instalacja licencji do oprogramowania ATS8600, Advisor Management Starter Edition na urządzeniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi w/w oprogramowania dla użytkownika końcowego i przygotowanie Instrukcji Obsługi Użytkownika. Urządzenia znajdują się w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Termin składania ofert do 14.05.2019r
Zapytanie ofertowe
FORMULARZ OFERTOWY
Warszawa 06.05.2019Opróżnianie pomieszczeń budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; wymiana zamków drzwiowych, załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.04.2019Komunikat o wyborze Wykonawcy

Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w dyspozycji Zarządu Mienia m.st Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 18.03.2019Komunikat

Wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych na działce przy ul. Gwintowej w W-wie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 13.03.2019protokół otwarcie ofert

Wykonanie projektu rozbiórki nieużytkowanych budynków hali żelbetowej czteronawowej wraz z przybudówkami, wieżą oraz wiaty żelbetowej dwunawowej, opracowanie kosztorysów inwestorskich przy ul. Świderskiej róg MyśliborskiejTermin składania ofert 14.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 07.03.2019Komunikat

wykonanie oceny techn. robót budow. związanych z wykonaniem odwod.placu w obrębie pawilonu „Zodiak” przy ul. Marszałkowskiej 104a (Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”4) w aspekcie ich zgodności z projektem budowlanym. Termin składania ofert 11.03.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 01.03.2019Komunikat 2
Komunikat

usuniecie grafitti (z powierzchni około 90m2) wraz z naniesieniem trwałej powłoki ochronnej (AGS 3515) na ścianach murów oporowych oraz przejść podziemnych Grodzka, Boleść oraz Bednarska w Warszawie. Termin składania ofert 26.02.2019.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załączniki
Warszawa 19.02.2019Komunikat

Usługa przeprowadzenia trzebieży drzew i krzewów zgodnie z „ Inwentaryzacją zieleni z waloryzacją „z XII. 2018r, rosnących w granicach nieruchomości przy ul. Sokratesa 15.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 13.02.2019Komunikat

Zapytanie ofertowe - czyszczenie odwodnienia pp ul. Boleść
Zapytanie ofertowe
Warszawa 08.02.2019Komunikat

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla nieruchomości przy ul. Targowej 56 i Smolnej 4 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.02.2019Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego stawki czynszu najmu pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym przy ul. Targowej 56 (dz. nr 67/1 i 11/2 z obrębu 4-15-07 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 25.01.2019Komunikat o wyborze oferty

Wykonanie operatu szacunkowego w zakresie wyceny stawki czynszu najmu lokali nr 1, 1a, 1b i 8 usytuowanych w budynku, położonym przy ul. Czerniakowskiej 71 (dz. nr 62/2 z obrębu 1-03-06 w Warszawie).
Zapytanie ofertowe
Warszawa 23.01.2019Wykonanie projektu oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich rozbiórki nieużytkowanych budynków zaplecza Hali produkcyjnej sąsiadujących z budową Noclegowni przy ul. Kaczorowej 15 w Warszawie (dz. nr ew.14/144 obręb 4) Termin składania ofert 30.01.2019
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 22.01.2019Usługa na pielęgnację roślin doniczkowych i roślin terenu zewnętrznego dla nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie na 2019 rok
Zapytanie ofertowe
Warszawa 09.01.2019