• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
    Jednostka budżetowa

  • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Tłumacz języka migowego

Zapytania ofertowe z 2021r.

 

 

 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Usługi pielęgnacji roślin w 2022 r. znajdujących się na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Załączniki

Warszawa 28.12.202

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Zakup i jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego do nieruchomości Kobyłocha 6, gmina Szczytno

Załączniki

Warszawa 20.12.202

 


Komunikat - unieważnienie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektu Smolna 4 w m.st. Warszawie

Załączniki

Warszawa 15.12.202

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Komunikat

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji teletechnicznych w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy

Załączniki

Warszawa 14.12.2021

 


Komunikat

Zakup i dostawa oryginalnych tonerów oraz oryginalnych pojemników na zużyty toner do urządzeń biurowych dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

Załączniki

Warszawa 13.12.2021

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

ZAKUP I DOSTAWA PAPIERU KSERO DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy

Załączniki

Warszawa 03.12.2021

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Usługi  serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych, w nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st Warszawy.

Załączniki

Warszawa 02.12.2021

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Usługi  konserwacji ogólnobudowlanej, nieruchomości  będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszawy.

Załączniki

Warszawa 02.12.2021

 


Komunikat

Zakup i dostawa oryginalnych tonerów oraz oryginalnych pojemników na zużyty toner do urządzeń biurowych dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy.

Załączniki

Warszawa 01.12.2021

 


Komunikat - unieważnienie

Komunikat

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektu Smolna 4 w m.st. Warszawie.

Załączniki

Warszawa 30.11.2021

 


Komunikat

Zakup i jednorazowa dostawa oleju opałowego lekkiego do nieruchomości Kobyłocha 6, gmina Szczytno

Załączniki

Warszawa 25.11.2021

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Usługi konserwacji instalacji sanitarnych dla 8 nieruchomości będących w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy na rok 2022”

Załączniki

Warszawa 25.11.2021

 


Komunikat

Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Załączniki

Warszawa 19.11.2021

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Usunięcie 6 drzew i wykonanie w ich miejsce nasadzeń zastępczych oraz ich 3-letnia pielęgnacja

Załączniki

Warszawa 17.11.2021

 


Komunikat

Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, uziemień, badań ochrony instalacji odgromowej, natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p/poż. w budynkach zarządzanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Załączniki

Warszawa 10.11.2021

 


 

Komunikat - unieważnienie

Komunikat

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektu Smolna 4 w m.st. Warszawie.

Załączniki

Warszawa 10.11.2021

 


Komunikat

Usługi  konserwacji ogólnobudowlanej, nieruchomości  będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st Warszawy.

Załączniki

Warszawa 10.11.2021

 


Komunikat - unieważnienie

Komunikat

Nowy formularz ofertowy

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do nieruchomości przy ul. Smolnej 4

Załączniki
Warszawa 22.10.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Przeglądy konserwacyjne oraz naprawy dzwigów osobowych znajdujących się w nieruchomościach administrowanych przez ZMW.

Załączniki
Warszawa 22.10.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Remont pomieszczeń I piętra budynku w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 53.

Załączniki
Warszawa 13.10.2021

 

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla tymczasowego zagospodarowania bazaru Różyckiego – etap III
 
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Zarządu Mienia m. st. Warszawy 

Załączniki
Warszawa 22.09.2021

 


 

Modernizacja budynku stacji pomiarów cieplnych przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie.

Załączniki
Warszawa 20.09.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonywanie ochrony fizycznej dwóch nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 16.09.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego do budynku noclegowni dla bezdomnych przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.09.2021

 


 

Komunikat - unieważnienie

Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego do budynku noclegowni dla bezdomnych przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 24.08.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonanie wyceny rynkowej miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni części dachu na budynku położonym przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie z przeznaczeniem na urządzenia telekomunikacyjne

Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 18.08.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonywanie ochrony fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Wał Miedzeszyński 391 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 08.07.2021

 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie usługi usunięcia i utylizacji „dzikich wysypisk” odpadów zawierających azbest na terenie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Mienia m. st. Warszawy.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.07.2021

 


 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny czynszu najmu/dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Wał Miedzeszyński 391 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 10.06.2021

 Sporządzenie operatu szacunkowego - wycena wartości: budynku "B" SZPITALA PRASKIEGO dla celów księgowych - stan na rok 2018.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 28.05.2021

 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej budynków modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w lokalizacjach przy ul. Namysłowska 8 działka nr ew. 8 w obrębie 4-12-02 i ul. Wenedów działka nr ew. 12 w obrębie 5-02-02, lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy w terminie od 10 maja 2021 r. do 13 maja 2022 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie wyceny czynszu najmu budynku przy ul. Kaczorowej 8 w Warszawie i suwnicy
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie wyceny czynszu najmu budynku przy ul. Kaczorowej 11 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Opracowanie wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wsparcia Zamawiającego w uzyskaniu powyższej decyzji dla terenów przeznaczonych na wydzielenie pasów drogowych dla dróg gminnych oraz obszarów zabudowy na terenie Dzielnicy Białołęka w zakresie objętym opracowaniem „Warszawa Stare Świdry”
Zapytanie ofertowe
Załączniki - 50 MB
Warszawa 02.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w terminie od 16 maja 2021 r. do 11 maja 2022 r.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego) zbiornika ppoż. do zaopatrzenia w wodę do celów pożarowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla budynku Noclegowni wraz z ogrzewalnią przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 01.04.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów zielonych , znajdujących się w zasobie ZMW na terenie Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Zapytanie ofertowe
Formularz
Warszawa 26.03.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, dokumentacji budowlano-wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wpisanej w zieleń parkową”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 19.03.2021
 Komunikat - unieważnienie
Komunikat - wydłużenie terminu składania ofert
Komunikat
Komunikat - Załączniki
Opracowanie wymaganych dokumentów do złożenie wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wsparcia Zamawiającego w uzyskaniu powyższej decyzji dla terenów przeznaczonych na wydzielenie pasów drogowych dla dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w rejonie „Stare Świdry”
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 15.03.2021
 Komunikat - unieważnienie
Wykonanie projektu budowlanego obejmującego: zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (projekt wykonawczy) i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych” i objęciem go nadzorem autorskim
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 12.03.2021
 Komunikat - unieważnienie
Wykonanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej budynku usytuowanego przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 04.03.2021
 Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania
Opróżnianie pomieszczeń budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułem dziedziczenia , będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy; wymiana zamków drzwiowych, załadunek, transport i rozładunek rzeczy do magazynów oraz odpadów na składowisko odpadów .
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Warszawa 12.02.2021
 Rozeznanie rynku na opracowanie dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla terenów przeznaczonych na wydzielenie pasów drogowych dla dróg gminnych na terenie Dzielnicy Białołęka w rejonie „Stare Świdry” - termin do 3 lutego 2021.
Zapytanie ofertowe
Załączniki
Warszawa 20.01.2021
 Rozeznanie rynku na wykonanie czyszczenia / udrożnienia przyłącza kanalizacji ogólnospławnej samochodem typu WUKO wraz z inspekcją TV odcinka kanału w którym powstają zatory w lokalizacji przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie.
Zapytanie ofertowe
Warszawa 14.01.2021

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 02.09.2020

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00 22 836-81-03

 

fax: 22 836-80-61

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.