Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Jednostka budżetowa

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
tel. 022 836-81-03, fax 022 836-80-61

www.zmw.waw.pl

Strona główna

Informacje o nas

Kierownictwo

Struktura

Statut

Zadania

Rekrutacja

Ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Przetargi

Kontakt

Linki


OgłoszeniaInformacja - 16.03.2021
Komunikat - 05.03.2021
Komunikat o wyniku licytacji
Ogłoszenie – licytacja ustna - targowisko przy ul. F. Płaskowickiej w Warszawie

Ogłoszenie
Warszawa 18.02.2021


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa oferuje do najmu na czas oznaczony pomieszczenia biurowe, produkcyjno-magazynowe i place utwardzone w roku 2021.

Wykaz Nr 21
Wykaz Nr 20
Wykaz Nr 19
Wykaz Nr 18
Wykaz Nr 17
Wykaz Nr 16
Wykaz Nr 15
Wykaz Nr 14
Wykaz Nr 13
Wykaz Nr 12
Wykaz Nr 11
Wykaz Nr 10
Wykaz Nr 9
Wykaz Nr 8
Wykaz Nr 7
Wykaz Nr 6
Wykaz Nr 5
Wykaz Nr 4
Wykaz Nr 3
Wykaz Nr 2
Wykaz Nr 1


Informacja
„Poszukujesz miejsca na realizację własnego pomysłu biznesowego?
- Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie”

Warszawska Przestrzeń Technologiczna -Centrum Przedsiębiorczości Smolna”

Warszawa 15.12.2020


Komunikat
Kawiarnia Zodiak (II konkurs)
Załączniki
Ogłoszenie
Warszawa 24.02.2020

Komunikat o wyniku postępowania
Komunikat
Kawiarnia Zodiak warszawaki pawilon architektury.
Załączniki
Ogłoszenie
Warszawa 03.02.2020


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa oferuje do najmu na czas oznaczony pomieszczenia biurowe, produkcyjno-magazynowe i place utwardzone w roku 2020.

Wykaz Nr 55
Wykaz Nr 54
Wykaz Nr 53
Wykaz Nr 52
Wykaz Nr 51
Wykaz Nr 50
Wykaz Nr 49
Wykaz Nr 48
Wykaz Nr 47
Wykaz Nr 46
Wykaz Nr 45
Wykaz Nr 44
Wykaz Nr 43
Wykaz Nr 42
Wykaz Nr 41

Załączniki - Wykaz Nr 40
Wykaz Nr 40

Wykaz Nr 39
Wykaz Nr 38
Wykaz Nr 37
Wykaz Nr 36
Wykaz Nr 35
Wykaz Nr 34
Wykaz Nr 33
Wykaz Nr 32
Wykaz Nr 31
Wykaz Nr 30
Wykaz Nr 29
Wykaz Nr 28
Wykaz Nr 27
Wykaz Nr 26
Wykaz Nr 25
Wykaz Nr 24

Załącznik nr 1 - Wykaz Nr 23
Wykaz Nr 23

Wykaz Nr 22
Wykaz Nr 21
Wykaz Nr 20
Wykaz Nr 19
Wykaz Nr 18
Wykaz Nr 17
Wykaz Nr 16

Załącznik nr 2 - Wykaz Nr 15
Załącznik nr 1 - Wykaz Nr 15
Wykaz Nr 15

Wykaz Nr 14
Wykaz Nr 13

Komunikat - Wykaz Nr 12
Wykaz Nr 12

Komunikat 2 - Wykaz Nr 11
Komunikat - Wykaz Nr 11
Wykaz Nr 11

Komunikat nr 3 - Wykaz Nr 10
Komunikat nr 2 - Wykaz Nr 10
Komunikat nr 1 - Wykaz Nr 10
Wykaz Nr 10

Wykaz Nr 9
Wykaz Nr 8
Wykaz Nr 7
Wykaz Nr 6
Wykaz Nr 5
Wykaz Nr 4
Wykaz Nr 3
Wykaz Nr 2
Wykaz Nr 1


Komunikat nr 2
Komunikat

Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Wał Miedzeszyński 375 realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – TEST RYNKU

W związku z zamiarem realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Wał Miedzeszyński 375, położonego w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, Zarząd Mienia m.st. Warszawy zaprasza do udziału w teście rynku, którego celem jest uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych partnerów prywatnych odnośnie najefektywniejszych rozwiązań w zakresie finansowania i realizacji planowanego przedsięwzięcia. Aby umożliwić przybliżenie wstępnych założeń projektu załączamy dokument Memorandum Informacyjne, zawierający główne informacje o planowanym przedsięwzięciu, wraz z pytaniami dla potencjalnych partnerów. Zwracamy się uprzejmą prośbą o zapoznanie się z projektem oraz udzielnie odpowiedzi na wskazane w Memorandum pytania w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. na adres e-mail: [email protected]

Memorandum Wał Miedzeszyński
Załączniki do memorandum
Warszawa 30.12.2019


Wyniki konkursu

Ogłoszenie o licytacji ustnej na dzierżawę nieruchomości przy ul. Kupieckiej w Warszawie na okres 3 lat.

Ogłoszenie
Warszawa 21.08.2019


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa oferuje do najmu na czas oznaczony pomieszczenia biurowe, produkcyjno-magazynowe i place utwardzone w roku 2019.

Wykaz Nr 43
Wykaz Nr 42
Wykaz Nr 41 - Załącznik
Wykaz Nr 41
Wykaz Nr 40
Wykaz Nr 39
Wykaz Nr 38
Wykaz Nr 37
Wykaz Nr 36
Wykaz Nr 35
Wykaz Nr 34
Wykaz Nr 33
Wykaz Nr 32
Wykaz Nr 31
Wykaz Nr 30
Wykaz Nr 29
Wykaz Nr 28
Wykaz Nr 27
Wykaz Nr 26
Wykaz Nr 25
Wykaz Nr 24
Wykaz Nr 23
Wykaz Nr 22
Wykaz Nr 21
Wykaz Nr 20
Wykaz Nr 19
Wykaz Nr 18
Wykaz Nr 17
Wykaz Nr 16
Wykaz Nr 15
Wykaz Nr 14
Wykaz Nr 13
Wykaz Nr 12
Wykaz Nr 11
Wykaz Nr 10
Wykaz Nr 9
Wykaz Nr 8
Wykaz Nr 7
Wykaz Nr 6
Wykaz Nr 5
Wykaz Nr 4
Wykaz Nr 3
Wykaz Nr 2
Wykaz Nr 1Komunikat o dniu wolnym 2-maja.

Komunikat
Warszawa 29.04.2019


Wyniki konkursu

Ogłoszenie Konkurs – Licytacja Ustna Pasaż Wiecha.

Ogłoszenie
Warszawa 25.04.2019


Ogłoszenie o wynikach Konkursu - Licytacji

Ogłoszenie Konkurs – Licytacja Ustna Pasaż Wiecha.

Ogłoszenie
Warszawa 08.04.2019


Komunikat nr 3
Komunikat nr 2
Załącznik do komunikat nr 2
Komunikat nr 1

Zaproszenie do składania ofert na dostawę energii cieplnej na Mysliborską 53

Ogłoszenie
Warszawa 06.12.2018


Konsultacje społeczne: Mieszkania2030
Ogłoszenie
Warszawa 17.10.2018


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa oferuje do najmu na czas oznaczony pomieszczenia biurowe, produkcyjno-magazynowe i place utwardzone w roku 2018.
Wykaz nr 51
Wykaz nr 50
Wykaz nr 49
Wykaz nr 48
Wykaz nr 47
Wykaz nr 46
Wykaz nr 45
Wykaz nr 44
Wykaz nr 43
Wykaz nr 42
Wykaz nr 41
Wykaz nr 40
Wykaz nr 39
Wykaz nr 38
Wykaz nr 37
Wykaz nr 36
Wykaz nr 35
Wykaz nr 34
Wykaz nr 33
Wykaz nr 32
Wykaz nr 31
Wykaz nr 30
Wykaz nr 29
Wykaz nr 28
Wykaz nr 27
Wykaz nr 26
Wykaz nr 25
Wykaz nr 24
Wykaz nr 23
Wykaz nr 22
Wykaz nr 21
Wykaz nr 20
Wykaz nr 19
Wykaz nr 18
Wykaz nr 17
Wykaz nr 16
Wykaz nr 15
Wykaz nr 14
Wykaz nr 13
Wykaz nr 12
Wykaz nr 11
Wykaz nr 10
Wykaz nr 9
Wykaz nr 8
Wykaz nr 7
Wykaz nr 6
Wykaz nr 5
Wykaz nr 4
Wykaz nr 3
Wykaz nr 2
Wykaz nr 1


Ogłoszenie o konserwacji budowlanej.
Ogłoszenie
Warszawa 08.12.2017


Zarząd Mienia m. st. Warszawy jednostka budżetowa oferuje do najmu na czas oznaczony pomieszczenia biurowe, produkcyjno-magazynowe i place utwardzone w roku 2017
Wykaz nr 36
Wykaz nr 35
Wykaz nr 34
Wykaz nr 33
Wykaz nr 32
Wykaz nr 31
Wykaz nr 30
Wykaz nr 29
Wykaz nr 28
Wykaz nr 27
Wykaz nr 26
Wykaz nr 25
Wykaz nr 24
Wykaz nr 23
Wykaz nr 22
Wykaz nr 21
Wykaz nr 20
Wykaz nr 19
Wykaz nr 18
Wykaz nr 17
Wykaz nr 16
Wykaz nr 15
Wykaz nr 14
Wykaz nr 13
Wykaz nr 12
Wykaz nr 11
Wykaz nr 10
Wykaz nr 9
Wykaz nr 8
Wykaz nr 7
Wykaz nr 6
Wykaz nr 5
Wykaz nr 4
Wykaz nr 3
Wykaz nr 2
Wykaz nr 1


Ogłoszenia o licytacji.
Ogłoszenie
Warszawa 16.05.2017


Wyniki konkursu

Komunikat nr 4
Komunikat nr 3
Komunikat nr 2
Komunikat

Konkurs na najem na okres 3 lat części nieruchomości m. st. Warszawy w Dzielnicy Śrómieście przy Pl. Żelaznej Bramy 1 "Budynek d. Hali Gwardii" na prowadzenie zorganizowanej działalności handlowej, handlowo-usługowej, usługowej z dopuszczeniem działalności gastronomicznej i kulturalnej.

Ogłoszenie
Załączniki


Zaproszenie do udziału w teście rynku - Projekt partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa 56
Ogłoszenie
Memorandum Targowa


Konkurs pisemny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego (Kawiarni) o powierzchni 143,73 m2, położonego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w budynku przy ul. Smolnej 4 w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej z funkcją aktywizacji dla przedsiębiorców.

Ogłoszenie
Załączniki do Ogłoszenia
Wzór oferty

Warszawa 07.10.2016


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Gołuchowskiej 13 w Warszawie wraz z udziałami pozostałych współwłaścicieli.

Ogłoszenie
Warszawa 06.09.2016


Konkurs pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 sezonu (w roku 2016), na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno- artystycznej z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wybrzeże Szczecińskie i moście Poniatowskiego.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie
Załączniki


Konkurs na udostępnienie miejsc cumowniczych - infrastruktury i powiązanych zależnie części nieruchomości pokrytych wodą na cele rozwoju i upowszechniania żeglugi śródlądowej i rekreacji wodnej na terenie m.st. Warszawy oraz usługi towarzyszące: sportowo-rekreacyjne lub artystyczno - kulturalne z możliwością prowadzenia usług gastronomicznych na rzece Wiśle w Warszawie w Dzielnicach Śródmieście i Bielany
Ogłoszenie
Załączniki


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 3

Konkurs na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości m. st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub artystyczno - kulturalnej z możliwością prowadzenia usług gastronomicznych

Ogłoszenie konkursu
Załączniki do konkursu
Warszawa 09.02.2016


Ogłoszenie o konkursie
Przetarg ustny na najem na okres 3 lat, nieruchomości stanowiącej część dz. ew. nr 3/2 z obrębu 2-03-07 położonej w Dzielnicy Warszawa Ochota przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 11, celem dzierżawy jest działalność szkoleniowa i doradcza.


Ogłoszenie o konkursie


Wnioski

Wniosek o dzierżawę w formacie PDF Pobierz wniosek...
Wniosek o najem w formacie PDF Pobierz wniosek...