• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
    Jednostka budżetowa

  • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Tłumacz języka migowego

Przetargi - 2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 23/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.12.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 22/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.12.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 21/PN/2018.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.11.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienie omyłki
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zal. nr do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Zal. nr 2a do SIWZ - wzór umowy
Zal. nr 2b do SIWZ - wzór umowy z opcja

Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 2/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.10.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości (obiektów), będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy - 20/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 03.10.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Krochmalnej 2/126, ul. Skwer Wyszyńskiego 2/96, ul. Śliskiej 3/138, ul. Dobrej 4/71, ul. Jana Pawła 20/728, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgoda 13/151 - 19/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.09.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8
KOMUNIKAT NR 7- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 6
KOMUNIKAT NR 5
Załączniki do komunikatu nr 5
KOMUNIKAT NR 4
Załączniki do komunikatu nr 4
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ
Załączniki do kumunikatu nr 1

Roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku administracyjno-magazynowo-gospodarczego z funkcji usługowo produkcyjnej na noclegownię oraz zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej w ramach zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych” -18/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 17.09.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 17/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 05.09.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

„Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy” - numer 1/US/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.08.2018
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1

„Dostawa gazu ziemnego dla 3 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m.st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy wraz z usługą dystrybucji (umowa kompleksowa)” - numer 16/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.08.2018
 KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

"Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15" - numer 15/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.08.2018

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

"Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51" - numer 14/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 09.08.2018

 


 

KOMUNIKAT NR 1 -unieważnienie

Wykonanie kompleksowego remontu sześciu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie przy: ul. Kilińskiego 3/1, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Niskiej 21/53, ul. Pereca 13/19 m. 317, ul. Koński Jar 8/8 oraz ul. Złotej 79/15” - numer 12/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.07.2018

 


 

KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 13/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

 


 

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.07.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-sprostowanie omyłki
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

„Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego” - numer 11/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 18.07.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie” - numer 10/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 16.07.2018

 


 

KOMUNIKAT - unieważnienie postępowania

„Zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, wybudowanie, wynajęcie (około 12 miesięcy) i demontaż noclegowni, ogrzewalni i łaźni (obiekty kontenerowe tymczasowe) dla osób bezdomnych przy ul. Augustówka w Warszawie na działce o nr ewidencyjnym 9 z obrębu 1-05-14 w Warszawie” - numer 7/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

 


 

KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3 -zmiana umowy
Komunikat nr 2 zmiana ogłoszenia
Komunikat nr 1 zmiana SIWZ
106-PW-A-ID-E-02-14
Specyfikacja meblowa nr 2
Zalacznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja elementów umeblowania nr 2 -Wykonawca

„Sprzedaż, wykonanie, dostarczenie i montaż mebli i innych elementów w Centrum Promocji Gospodarczej ZODIAK” - numer 4/PN/2018
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

 


 

„Wykonanie kompleksowego remontu trzech mieszkań (lokali) w budynkach wielorodzinnych w Warszawie o adresach: ul. Andersena 2/274, ul. Klaudyny 36/87 oraz ul. Komorska 4/51” - numer 5/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2- otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 -zmiana umowy

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Demontaż starego dźwigu, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z zespołem napędowym w budynku biurowym przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie” - numer 8/PN/2018
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 27.06.2018

 


 

KOMUNIKAT NR 6 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 5 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4-zmiana umowy
KOMUNIKAT NR 3
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
KOMUNIKAT NR 1-zmiana SIWZ

Budowa czterech komunalnych budynków mieszkalnych; energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej przy ulicy Bambusowej na działkach o nr ewidencyjnych: 11 część, 13/1, 13/2, 14/2 część, 14/1 część, 15/1 część, z obrębu 3-12-86 w Warszawie - numer 6/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 25.06.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Budynki komunalne

KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

„Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:
Część 1 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 63
Część 2 - Modernizacja budynku komunalnego w Warszawie przy ul. Środkowej 16” - numer 3/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.03.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 8 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 7-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony3
KOMUNIKAT NR 6-zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony2
KOMUNIKAT NR 5-zmiana zalacznika do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy-uzupełniony
KOMUNIKAT NR 4-wyjasnienia
Komunikat nr 3 - zmiana SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony
załącznik nr 10 do SIWZ -Specyfikacja elementów zamówienia - zmieniony
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy-zmiana
Komunikat nr 1 – zmiana SIWZ

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem zarządzającym i wyświetlającym treści oraz dostawa urządzeń, instalacja i oprogramowanie sterowania automatyką w Centrum Promocji Gospodarczej „ZODIAK” - numer 2/PN/2018

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.03.2018

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 3-sprostowanie omyłki
Komunikat nr 2 - Zmiana SIWZ i załączników
Zalacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Zalacznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Komunikat nr 1 - zmiana SIWZ

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i zmiana funkcji budynku B Szpitala Praskiego w Warszawie”

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 28.02.2018

 

 


 

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Komunikat 1

Zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego niskoemisyjnych (zeroenergetycznych lub pasywnych) komunalnych budynków mieszkalnych w Warszawie

Ogłoszenie
Załączniki

Warszawa 21.02.2018

 

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 02.09.2020

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 836-81-03 22 877 15 86

 

fax: 22 836-80-61

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.