• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
    Jednostka budżetowa

  • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Tłumacz języka migowego

Przetargi - 2019r

 

KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 28/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.12.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 29/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 18.12.2019


KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 27/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 06.12.2019

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 26/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 03.12.2019
 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
Ogłoszenie - zmiana ogłoszenia
KOMUNIKAT NR 1 - zmiana SIWZ
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy - 25/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 25.11.2019
 

 KOMUNIKAT NR 2 - unieważnienie13:25 03/12/2019
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofer
Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie- 24/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.11.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT - unieważnienie
Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości /obiektów/, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy – jednostki organizacyjnej Miasta st. Warszawy- 23/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ

Warszawa 05.11.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofer
Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego- 22/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 21.10.2019
 KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie
Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego zagospodarowania tymczasowego Bazaru Różyckiego - 21/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 23.09.2019

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert
Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Baleya 12/93, ul. Baleya 14/27, ul. Chmielnej 100/14, ul. Karwińskiej 44/19, ul. Konstancińskiej 7B/92, ul. Saskiej 42/14, ul. Smoczej 30/10 oraz ul. Wyszogrodzkiej 12/145 - 20/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.09.2019
 


 

KOMUNIKAT NR 4 - unieważnienie
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2 - zmaina formularza ofertowego
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Rozbiórka hali magazynowej wraz z przybudówkami, wieżą stalowo-żelbetową oraz wiatą żelbetową, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Myśliborskiej, działki nr 5/1, 6, 7/2, 7/3, 7/4, 36, 37, 38, 39, 110, obręb 4 06 29, w dzielnicy Białołęka - 19/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Dokumentacja techniczna

Warszawa 20.09.2019
 

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 5 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 4 - wyjaśnienie SIWZ
KOMUNIKAT NR 3 - wyjaśnienia przy ogłoszeniu o przetargu
KOMUNIKAT NR 2 - zmiana SIWZ i terminu składania ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia i zmiana SIWZ
Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63 - 18/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 09.09.2019
 

 KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego” - 17/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 30.08.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - zmiana SIWZ

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem oraz zaprogramowanie, uruchomienie i integracja systemu audiowizualnego oraz nagłośnienia dla powierzchni parteru Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie - 16/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.08.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 3 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 2 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbiórka hali magazynowej wraz z uprzątnięciem pozostałości po przybudówkach w Warszawie przy ulicy Kupieckiej w Dzielnicy Białołęka – działka ewidencyjna 14/144 w obrębie 4-07-02 - 15/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 12.08.2019
 KOMUNIKAT NR 3- unieważnienie
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia

Wykonanie remontu kapitalnego, modernizacji i przebudowy budynku komunalnego w Warszawie przy ulicach Radzymińskiej 63 - 14/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 07.08.2019
 KOMUNIKAT NR 2- unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego” - 13/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 06.08.2019
 KOMUNIKAT NR 1 - wyjaśnienia
KOMUNIKAT NR 2
KOMUNIKAT NR 3 - unieważnienie

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie -12/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.08.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 11/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 30.07.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - przedłużenie terminu składania ofert
Komunikat nr 2 - wyjaśnienia i przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 3 - wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie SIWZ i terminu składania ofert
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Komunikat nr 4 - wyjaśnienia i zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie SIWZ - komunikat nr 4
Otwarcie ofert - komunikat nr 5

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z usługą jej dystrybucji - 10/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.07.2019
 Komunikat nr 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na odcinku „zewnętrznym” ul. Targowej i ul. Kępnej w ramach realizacji części Zadania pn. „Zagospodarowanie tymczasowe Bazaru Różyckiego" - 9/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 04.07.2019
 KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie - 8/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019
 KOMUNIKAT NR 1 - unieważnienie postępowania

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy ul. Zgody 13/151 - 7/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 02.07.2019
 KOMUNIKAT NR 2 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 6/PN/2019
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 10.05.2019
 KOMUNIKAT NR 5 -unieważnienie
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Uzupełnienia
KOMUNIKAT NR 3-wyjasnienia i zmiana terminu
Ogloszenie
KOMUNIKAT NR 2-zmiana SIWZ
Zalacznik nr 1 do formularza ofery - Zestawienie
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia
Uzupełnienie dokumentów technicznych

Rozbudowa i zmiana funkcji budynku Szpitala Praskiego w Warszawie- 5/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 4 - otwarcie ofert
Zał 1 do formularza ofertowego harmonogram rzeczowo-finansowy
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
KOMUNIKAT NR 3-zmiana terminu i wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 2-wyjasnienia
KOMUNIKAT NR 1-wyjasnienia

Wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej dla zadania pn. Praski Dom Rzemiosła „Młyn Michla” – 4/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 26.03.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 2 - otwarcie ofert
KOMUNIKAT NR 1-zmiana terminu
Ogloszenie o zmainie terminu
Noclegownia Kaczorowa - przyłącze wodociągowe

Realizacja robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania wraz z nadbudową budynku na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych na terenie działki oznaczonej numerem 14/40 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych”- 3/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 15.03.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1- otwarcie ofert

Wykonanie kompleksowego remontu 8 mieszkań (w tym w trybie „projektuj - buduj” w zakresie branży elektrycznej) w Warszawie przy: ul. Chmielnej 35/7, ul. Chłodnej 11/1406, ul. Złotej 75/15, ul. Śliskiej 3/138, ul. Koński Jar 8/8, ul. Niskiej 21/53, ul. Czerniakowskiej 159/43 oraz ul. Zgody 13/151 - 2/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 14.03.2019
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
KOMUNIKAT NR 1 - otwarcie ofert

Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie- 1/PN/2019.
Ogłoszenie
SIWZ i załączniki

Warszawa 20.02.2019

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 02.09.2020

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 836-81-03 22 877 15 86

 

fax: 22 836-80-61

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.