• Zarząd Mienia m.st. Warszawy
    Jednostka budżetowa

  • Wersja strony dla niedowidzącychKONTRAST
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Tłumacz języka migowego

Zapytania ofertowe z 2022r.

 

 

Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Sporządzenie operatu szacunkowego – wycena aktualnej wartości rynkowej udziału w wysokości ½ części prawa własności nieruchomości lokalowej nr 148 przy ul. Konstancińskiej 5B w Warszawie.

Warszawa 24.05.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Sporządzenie operatu szacunkowego – wycena aktualnej wartości rynkowej udziału w wysokości ½ części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Puszczy Solskiej 7 w Warszawie

Warszawa 24.05.2022

 


Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wycena wartości rynkowej na dzień 28 września 2006 r. prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 14/2, 14/8, 14/9 i 14/10 położonej w Otwocku – na potrzeby spisu inwentarza.

Warszawa 09.05.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Komunikat – zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem uzgodnień i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania, polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Wał Miedzeszyński 375 w Warszawie

Warszawa 04.05.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Sporządzenie operatu szacunkowego – wycena aktualnej wartości rynkowej udziału w wysokości ½ części prawa własności nieruchomości lokalowej nr 148 przy ul. Konstancińskiej 5B w Warszawie.

Warszawa 25.04.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Sporządzenie operatu szacunkowego – wycena aktualnej wartości rynkowej udziału w wysokości ½ części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Puszczy Solskiej 7 w Warszawie

Warszawa 25.04.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonanie usługi w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej w branży elektrycznej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania, polegającego na budowie łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych przy ul. Wenedów w Warszawie

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 14.04.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Interwencyjne prace porządkowe i konserwacje terenów zielonych , znajdujących się w zasobach ZMW, na terenie Warszawy i Województwa Mazowieckiego

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 08.04.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku noclegowni znajdującej się przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie do przepisów techniczno-budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.), z uwzględnieniem zaleceń Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu o wskazane uwagi i zalecenia w Stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nr MZ.5564.23080-1.6.5132.2020.KRE z dnia 13.08.2020 r. oraz piśmie pokontrolnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ZNS.722.464.2020.1.IM z dnia 13.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Dokumentacja

Warszawa 07.04.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Komunikat

Przygotowanie i złożenie do Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie zawiadomienia urzędu o wszczęciu postępowania o decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości: dz. nr ew. 5/3 ob. 5-06-13 ul. Kawalerii (Śródmieście) w Warszawie

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 24.03.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie na okres do 12 maja 2022 r. do 07 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 22.03.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej budynków modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w ramach kontynuacji programu pn. „Pilotażowy program prowadzenia łaźni mobilnej dla osób bezdomnych” w Warszawie w lokalizacjach  przy ul. Namysłowska 8 działka nr ew. 8 w obrębie 4-12-02 i ul. Wenedów działka nr ew. 12 w obrębie 5-02-02, lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy w terminie od 12 maja 2022 r. do 07 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 22.03.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Komunikat

Dostawa i montaż platformy schodowej zewnętrznej z torem prostym w budynku przy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 21.01.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Wykonanie operatu szacunkowego stawek czynszu najmu i opłat za udostępnianie pomieszczeń i powierzchni na podstawie innych tytułów prawnych nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. przy Pl. Defilad 1 w Warszawie (PKiN) 

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 19.01.2022

 


Komunikat - Powiadomienie o wyniku postępowania

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w Warszawie, usytuowanego na działce nr ew. 7 z obrębu 4-13-05, w dzielnicy Praga Północ”

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Warszawa 04.01.2022

O nas

 

Zarząd Mienia m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nad którą nadzór wykonywany jest przy pomocy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

 

Deklaracja dostępności

 

Aktualizacja strony: 02.09.2020

 

Siedziba zarządu

 

ul. Jana Kazimierza 62,

01-248 Warszawa


22 277 03 00 22 836-81-03

 

fax: 22 836-80-61

 

Godziny pracy

 

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Sobota Nieczynne
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.