Opracowanie dokumentacji projektowej

2024-05-20 16:50
1 minuta czytania

Opracowanie dokumentacji projektowej, (szczegółowych projektów wykonawczych) umożliwiającej Zamawiającemu wykonanie prac budowlanych na zgłoszenie oraz o ile wystąpi takowa potrzeba, opracowanie projektu budowlanego i technicznego wraz z pełnobranżowymi projektami wykonawczymi dla robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę  w celu modernizacji obiektu Szpitala na Solcu i adaptacji na potrzeby realizacji działalności leczniczej przez: Szpital Południowy  Sp. z o.o. i Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze przez  Sp. z o.o. i uzyskanie wymaganych prawem zgód i odstępstw niezbędnych do realizacji przedmiotu  zamówienia  oraz prowadzenie nadzoru autorskiego - nrumer 2/TP/2023

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie 20.03.2023

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 14.03.2023

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2023/2024 r. dla nieruchomości administrowanych przez Zarz…

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym s...

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym systemami na poziomie +1  w nieruchomośc…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe