Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji

2024-05-20 16:58
1 minuta czytania

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji, wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych  oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych dla budowy budynków mieszkalnych, niskoemisyjnych realizowanych na działce ew. nr 33/2 z obrębu 3-13-23 przy ul. Trakt Lubelski w dzielnicy Wawer w Warszawie - numer 4/TP/2023

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 13.06.2023

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawcze...

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe