Rekrutacja z 2022 r.

Wyniki

Zarządzenie 38/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 26.08.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 30.08.2022


Wyniki

Zarządzenie 37/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 26.08.2022 w sprawie: wszczęcie  postępowania  konkursowego na  stanowisko urzędnicze:   Kierownika w  Dziale Prawno-Spadkowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 30.08.2022


Wyniki

Zarządzenie 31/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29.07.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Radcy Prawnego  w Dziale    Prawno-Procesowym  w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 02.08.2022


Wyniki

Zarządzenie 29/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29.07.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Kierownika w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 02.08.2022


Wyniki

Zarządzenie 28/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29.07.2022 w sprawie: wszczęcie  postępowania  konkursowego na  stanowisko urzędnicze:   Kierownika w  Dziale Prawno-Spadkowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 02.08.2022


Wyniki

Zarządzenie 22/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03.06.2022 w sprawie: wszczęcie  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  urzędnicze: Inspektora w Dziale Prawno-Procesowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 07.06.2021


Wyniki

Zarządzenie 21/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03.06.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Prawno-Procesowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 07.06.2021


Wyniki

Zarządzenie 20/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03.06.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty branży ogólnobudowlanej w Dziale Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 07.06.2021


Wyniki

Zarządzenie 19/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03.06.2022 w sprawie: wszczęcie  postępowania  konkursowego na  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Prawno-Spadkowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 07.06.2021


Wyniki

Zarządzenie 18/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 03.06.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy
Nabór

Warszawa 07.06.2021


Wyniki

Zarządzenie 16/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Podinspektora  w Dziale    Prawno-Procesowym  w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021


Wyniki

Zarządzenie 15/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty branży instalacyjnej     w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Administrowania Mieniem w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021


Wyniki

Zarządzenie 14/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty  w Dziale Administrowania Mieniem  w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021


Wyniki

Zarządzenie 13/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie  postępowania  konkursowego na  stanowisko urzędnicze:   Specjalisty w  Dziale              Prawno-Spadkowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021


Wyniki

Zarządzenie 12/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty branży ogólnobudowlanej w Dziale Nadzoru Inwestorskiego w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021


Wyniki

Zarządzenie 11/2022 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 05.05.2022 w sprawie: wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale          Księgowo-Budżetowym w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy

Nabór

Warszawa 10.05.2021

Rekrutacja Rekrutacja z 2022 r.
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe