Dostawa energii elektrycznej

2024-05-20 15:28
1 minuta czytania

Dostawa energii elektrycznej do obiektów, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Część II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Część I

Sprostowanie

Sprostowanie

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 08.04.2022

Usługi ochrony nieruchomości

Usługi ochrony 13 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 4/PN/2022 

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej do obiektów, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. …

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania unijne
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe