Usługi ochrony nieruchomości

2024-05-20 15:31
1 minuta czytania

Usługi ochrony 13 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 4/PN/2022

Komunikat - unieważnienie

Informacja - sprostowanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 04.05.2022

Kompleksowa dostawa energii cieplnej

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nie…

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej do obiektów, będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. …

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania unijne
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe