Kompleksowa dostawa energii cieplnej

2024-05-20 15:33
1 minuta czytania

Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż energii cieplnej wraz z dystrybucją do nieruchomości (obiektów) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawa oraz będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 6/PN/2023

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 20.06.2023

Usługi ochrony nieruchomości

Usługi ochrony nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 10/PN/2023 

Usługi ochrony nieruchomości

Usługi ochrony 13 nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m. st. Warszawy 4/PN/2022 

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania unijne
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe