Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

2024-05-20 16:37
1 minuta czytania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu do Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4 w Warszawie - numer 7/TP/2022

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 13.07.2022

Wykonanie zagospodarowania terenu

Wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Ku…

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2022/2023 r. dla nieruchomości administrowanych przez Zarz…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe