Wykonanie zagospodarowania terenu

2024-05-20 16:41
1 minuta czytania

Wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Kupieckiej 15 w Warszawie (dz.nr 14/144, obręb 4-07-02) - numer  8/TP/2022

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 25.08.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu …

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu …

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe