Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

2024-05-20 16:43
1 minuta czytania

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu do Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA 4 w Warszawie - numer   9/TP/2022

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 29.09.2022

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym s...

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym systemami na poziomie +1  w nieruchomośc…

Wykonanie zagospodarowania terenu

Wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Ku…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe