Usunięcie wyrobów zawierających azbest

2024-05-20 17:04
1 minuta czytania

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie poprzez demontaż płyt azbestowych z dachu budynków wiat, przygotowanie do transportu (pakowanie, załadunek), transport i unieszkodliwienie (w ilości ok. 64 Mg) - numer 8/TP/2023

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 17.07.2023

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawcze...

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawcze...

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe