Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji

2024-05-20 17:06
1 minuta czytania

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji, wsparcie Zamawiającego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych  oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych dla budowy budynków mieszkalnych, niskoemisyjnych realizowanych na działce ew. nr 33/2 z obrębu 3-13-23 przy ul. Trakt Lubelski w dzielnicy Wawer w Warszawie - numer 9/TP/2023

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie

Postępowanie

Warszawa 03.08.2023

Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych...

Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techni…

Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie…

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe