Zapytania ofertowe z 2023 r.

Usługi pielęgnacji roślin

Usługi pielęgnacji roślin w nieruchomości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie.

2024-05-20 10:35

Usunięcie odpadów

Usunięcie odpadów z nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie.

2024-05-20 10:34

Uprzątnięcie odpadów w postaci opon

Dotyczy: uprzątnięcia, załadunku, transportu i utylizacji odpadów w postaci opon z nieruchomości pr…

2024-05-20 10:33

Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych

Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy

2024-05-20 10:31

Usługi konserwacji ogólnobudowlanej nieruchomości

Usługi konserwacji ogólnobudowlanej nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia m.st. W…

2024-05-20 10:28

Remont ścian i posadzek

Remont ścian i posadzek w piwnicy budynku przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie

2024-05-20 10:27

Przeglądy konserwacyjne oraz naprawy dźwigów osobowych

Przeglądy konserwacyjne oraz naprawy dźwigów osobowych znajdujących się w nieruchomościach administ…

2024-05-20 10:26

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji sanitarnych

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji sanitarnych, w nieruchomościach administrowan…

2024-05-20 10:24

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji elektrycznych, w nieruchomościach administrow…

2024-05-20 10:24

Remont wjazdu oraz parkingów i drogi wewnętrznej

Remont wjazdu oraz parkingów i drogi wewnętrznej na nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warsz…

2024-05-20 10:18

Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych

Zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń biurowych dla Zarządu Mienia m.st. Warszawy

2024-05-20 10:11

Zapytanie na kompleksową dostawę paliwa gazowego

Zapytanie na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż paliwa gazowego wraz z usługą …

2024-05-20 10:10

Zapytanie ofertowe na usługi serwisowania i konserwację urządzeń instalacji teletechnicznych

Zapytanie ofertowe na usługi serwisowania i konserwację urządzeń instalacji teletechnicznych w 2024…

2024-05-20 10:08

Zapytanie na wykonania okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Zapytanie na wykonania okresowych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej  w obiektach zarz…

2024-05-20 10:07

Zakup i dostawa zestawów komputerowych typu All In One oraz punktów dostępu bezprzewodowego

Zakup i Dostawa Zestawów Komputerowych typu All In One oraz punktów dostępu bezprzewodowego dla Zar…

2024-05-20 10:06

Zamówienia publiczne Zamówienia ofertowe do 130 tys. Zapytania ofertowe z 2023 r.
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe