Zapytania ofertowe z 2023 r.

Zapytanie na kompleksową dostawę paliwa gazowego

Zapytanie na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą sprzedaż paliwa gazowego wraz z usługą …

2024-05-20 10:04

Usługa polegająca na sukcesywnym wywozie i utylizacji nieczystości płynnych

Usługa polegająca na sukcesywnym wywozie i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływo…

2024-05-20 10:01

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych

Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w nieruchomościach administrowanych przez Zarządu…

2024-05-20 09:56

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej na potrzeby realizacji umów najmu

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej na potrzeby realizacji umów najmu, dla nie więcej…

2024-05-20 09:55

Wykonanie usługi porządkowej w nieruchomości

Wykonanie usługi porządkowej w nieruchomości przy Wale Miedzeszyńskim nr 391 i nr 375

2024-05-20 09:50

Przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, opracowanie opinii dotyczącej wpływu robót polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego oraz izolacji fundamentów budynku

Przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, opracowanie opinii dotyczącej wpływu robót polegających n…

2024-05-20 09:44

Wykonanie usługi porządkowej w nieruchomości

Wykonanie usługi porządkowej w nieruchomości przy Wale Miedzeszyńskim nr 391 i 375 w Warszawie.

2024-05-20 09:39

Wykonywanie usługi ochrony fizycznej nieruchomości

Dotyczy: wykonywania usługi ochrony fizycznej nieruchomości położonej przy Placu Żelaznej Bramy 1 (…

2024-05-20 09:38

Wykonanie usługi porządkowej w nieruchomości

Postępowanie na wykonanie usługi porządkowej w nieruchomość przy ul. Ogrodowej 28/30 i pl. Żelaznej…

2024-05-20 09:35

Usługa ochrony nieruchomości

Zapytanie ofertowe na usługi ochrony nieruchomości będącej w administrowaniu ZMW m.st. Warszawy.

2024-05-20 09:33

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pełnieniem nadzoru autorskiego

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i pełnieniem nadzoru autorskiego d…

2024-05-20 09:18

Sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni w budynku biurowym

Dotyczy: sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej miesięcznej sta…

2024-05-20 09:16

Przygotowanie i złożenie do urzędu dwóch odrębnych wniosków o ustalenie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu

Dotyczy: przygotowanie i złożenie do urzędu dwóch odrębnych wniosków o ustalenie warunków i szczegó…

2024-05-20 09:11

Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów

Dotyczy: interwencyjnych prac porządkowych i konserwacyjnych terenów , znajdujących się w zasobie Z…

2024-05-18 14:46

Opróżnianie nieruchomości budynkowych i lokalowych

Opróżnianie nieruchomości budynkowych i lokalowych, nabytych przez miasto stołeczne Warszawa tytułe…

2024-05-18 14:43

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji teletechnicznych

Usługi serwisowania i konserwacji urządzeń instalacji teletechnicznych w nieruchomościach administr…

2024-05-18 14:41

Zamówienia publiczne Zamówienia ofertowe do 130 tys. Zapytania ofertowe z 2023 r.
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe