Zapytania ofertowe z 2023 r.

Przygotowanie i złożenie do urzędu dwóch odrębnych wniosków o ustalenie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu

Przygotowanie i złożenie do urzędu dwóch odrębnych wniosków o ustalenie warunków i szczegółowych za…

2024-05-18 14:37

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych

Wynajem, transport, montaż i demontaż modułowej kontenerowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych w r…

2024-05-18 13:10

Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektrycznej

Wykonywanie zasilenia, oraz czynności dozoru i eksploatacji urządzeń, przyłącza i instalacji elektr…

2024-05-18 13:00

Wykonanie usługi usunięcia odpadów

Wykonanie usługi usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, tj. terenu dział…

2024-05-18 12:59

Konserwacja Teletechniczna

Konserwacja Teletechniczna na 1 obiekcie ZMW m.st. Warszawy: ul. Solec 93

2024-05-18 12:58

Zamówienia publiczne Zamówienia ofertowe do 130 tys. Zapytania ofertowe z 2023 r.
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe