Postępowania krajowe

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2024/2025 r.

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2024/2025 r. dla nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warsz…

2024-05-20 17:11

Remont dachu

Remont dachu przy ul. Ogrodowej 28/30 w Warszawie, w tym: naprawa pokrycia dachowego oraz remont ko…

2024-05-20 17:10

Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techni…

2024-05-20 17:07

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

2024-05-20 17:06

Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie…

2024-05-20 17:04

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

2024-05-20 17:02

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnie…

2024-05-20 16:58

Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości przy ul. Myśliborskiej 53 w Warszawie…

2024-05-20 16:54

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2023/2024 r. dla nieruchomości administrowanych przez Zarz…

2024-05-20 16:52

Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej, (szczegółowych projektów wykonawczych) umożliwiającej Zamawia…

2024-05-20 16:50

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym systemami

Wyposażenie strefy spotkań wraz z integracją z istniejącym systemami na poziomie +1  w nieruchomośc…

2024-05-20 16:44

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu …

2024-05-20 16:43

Wykonanie zagospodarowania terenu

Wykonanie zagospodarowania terenu na potrzeby  noclegowni z ogrzewalnią znajdującej się przy ul. Ku…

2024-05-20 16:41

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E obejmującej sprzedaż i dystrybucję gazu …

2024-05-20 16:37

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości w 2022/2023 r. dla nieruchomości administrowanych przez Zarz…

2024-05-20 16:35

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe