Postępowania krajowe

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkowych budynków

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkow…

2024-05-20 16:04

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości dla nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warszawy - numer 5/T…

2024-05-20 16:01

Wykonanie robót budowlanych

Wykonanie  robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku noclegowni znajdującej się przy u…

2024-05-20 15:55

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.s…

2024-05-20 15:50

Usługi utrzymania porządku i czystości

Usługi utrzymania porządku i czystości dla nieruchomości Zarządu Mienia m. st. Warszawy

2024-05-20 15:48

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkowych budynków i budowli

Sprzedaż materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych przez kupującego/oferenta prac rozbiórkow…

2024-05-20 15:47

Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Środkowej 16 w Warszawie, u…

2024-05-20 15:44

Dostawa montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz

Dostawa montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz na pawilonach handlowych Bazaru Róż…

2024-05-20 15:43

Dostawa, montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz

Dostawa, montaż oraz prowadzenie konserwacji i przeglądów markiz na pawilonach handlowych Bazaru Ró…

2024-05-20 15:41

Zamówienia publiczne Postępowania powyżej 130 tys. Postępowania krajowe
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe